Výskumníci Správy TANAP-u priniesli kúsok Tatier do Svätého Antona

Historická obec v Štiavnických vrchoch je od 5. do 7. júna mekkou múzejníkov, ktorí prišli na 18. ročník Festivalu múzeí na Slovensku predstaviť verejnosti spolu 33 inštitúcií naprieč celou krajinou. Zastúpenie malo aj Múzeum Tatranského národného parku Správy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Výskumníci návštevníkom predstavili expozície múzea a botanickej záhrady, porozprávali o prírode Tatier, náučných chodníkoch, činnosti Správy TANAP-u a zaujali i videoprezentácie a zbierkové predmety múzea – k stánku prilákal deti i dospelých kamzík, rys a dve sovy. V diskusii sa návštevníci pýtali hlavne na možnosti náučných chodníkov (Pramenisko, Hrebienok, Zverovka), viacerí sa pri najbližšej návšteve Tatier plánujú poprechádzať v botanickej záhrade, o ktorej doposiaľ nevedeli.

Podujatie slúži nielen širokej verejnosti, ale aj samotným múzejníkom, ktorí môžu prehĺbiť vzájomnú spoluprácu, vymeniť si skúsenosti a diskutovať o aktuálnych trendoch a problémoch múzejnej činnosti.