Výstrahy a obmedzenia

Upozorňujeme návštevníkov, že od 1. novembra platí vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera. Pri plánovaní túr myslite na to, že viaceré vysokohorské turistické trasy vrátane štítov a prechodov cez sedlá sú až do 14. júna zatvorené, otvorené však ostávajú chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké, Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Viac...

Nové číslo Časopisu TATRY

Správa Tatranského národného parku vydáva aj vlastný odborný časopis, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku. Obsah jeho aktuálneho čísla si môžete prečítať tu...

2. februára 2023

Dnešný deň patrí aj tatranským mokradiam

Druhý február sa do kalendára environmentálnych sviatkov zapísal ako Svetový deň mokradí, teda všetkých lokalít, ktoré sú sezónne alebo trvalo zaplavené vodou.
27. januára 2023

Zoológov potešili počty vodnárov

Aj v Tatranskom národnom parku patril tretí januárový víkend 56. medzinárodnému zimnému sčítaniu vodného vtáctva. Najviac narátali kačíc divých a vodnárov potočných, v Tatrách však zimujú aj sťahovavé druhy.
20. januára 2023

Ako v zime prikrmovať vtáctvo?

Dobrá správa: Do Tatier prišla konečne skutočná zima. Teploty klesli pod nulu a sneží. Práve s príchodom tohto počasia môžete začať prikrmovať vtáctvo a pokračovať až do jarného oteplenia.
11. januára 2023

V Dolnom Smokovci odchytili jeleňa

Zhruba štvorročný jedinec, ktorý stratil prirodzenú plachosť, už oddychuje v zvernici Správy TANAP-u. Ochranári žiadajú obyvateľov i návštevníkov Tatier, aby zver neprikrmovali.
27. decembra 2022

Odložte ohňostroje a petardy

V našich horách máme prelom starého a nového roka prežiť s pokorou a ohľaduplnosťou voči prírode. Delobuchy, ohňostroje, svetlice a petardy do Tatranského národného parku nepatria a sú v ňom zakázané.

Tatranský národný park - zaujímavosti

25

vrcholy nad 2500 m n.m.


1000+

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


1400+

svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)


17

pralesy