Výstrahy a obmedzenia

Upozorňujeme, že na lesných pozemkoch, ktoré spravuje a obhospodaruje Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, aktuálne platí zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu ich ochrany pred vznikom lesných požiarov. Obmedzenie sa nevzťahuje na turistické a cykloturistické trasy, takže pri plánovaní výletov nemusíte meniť svoje pôvodné úmysly. Vzhľadom na to, že stále pretrváva zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okresoch Poprad a Kežmarok, prosíme návštevníkov Tatranského národného parku, aby boli opatrní, vyhli sa manipulácii s otvoreným ohňom a cigaretku si dopriali až po túre.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké, Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Viac...

17. augusta 2022

Pokračujú v spolupráci

Spolupráca trojice sesterských národných parkov pokračuje. Tatranský národný park spoločne s poľským Tatrzańskim Parkom Narodowym a americkým národným parkom Rocky Mountain spečatili svoje dobré vzťahy aj na ďalších päť rokov. 
11. augusta 2022

Kosenie udržuje druhovú pestrosť tatranských lúk

V uplynulých dňoch počasie dovolilo dokončiť všetky potrebné práce na horských lúkach v starostlivosti Správy TANAP-u.

Tatranský národný park - zaujímavosti

25

vrcholy nad 2500 m n.m.


1000+

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


1400+

svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)


17

pralesy