Výstrahy a obmedzenia

Upozorňujeme návštevníkov Tatranského národného parku, že úsek červeno značeného turistického chodníka medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou je pre zosuv a hrozby padajúcich skál uzavretý. Obchádzka vedie po zeleno značenom turistickom chodníku z Hrebienka okolo Bilíkovej chaty, Vodopádov Studeného potoka a Rainerovej chaty.

Taktiež upozorňujeme, že od 1. novembra platí vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera. Pri plánovaní túr myslite na to, že viaceré vysokohorské turistické trasy vrátane štítov a prechodov cez sedlá budú až do 31. mája zatvorené, otvorené však ostávajú chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké, Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Viac...

 

Nové číslo časopisu TATRY

Správa Tatranského národného parku vydáva aj vlastný časopis, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku. Obsah jeho aktuálneho čísla si môžete prečítať tu...

 
23. mája 2024

Tatranská múzejná noc už po deviaty raz

Do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií sa aj tento rok zapojila Správa TANAP-u v poradí už 9. ročníkom podujatia Tatranská múzejná noc. Návštevníkov čakal uplynulú sobotu bohatý program.
20. mája 2024

Podnet voči Správe TANAP-u bol neopodstatnený

Výsledky inšpekcie sú známe. Správa TANAP-u v súvislosti s ťažbou drevnej hmoty na lesnom celku Podbanské zákon neporušila.
17. mája 2024

Nekŕmte divokú zver, nepribližujte sa k nej a nedotýkajte sa zvierat!

Zver stratila plachosť voči ľuďom a na vzájomnú prítomnosť si všetci zvykli. To však neznamená, že zveri ľudia svojím konaním nemôžu ublížiť, práve naopak.
10. mája 2024

Podujatie Dni TANAP-u prekonalo očakávania

Od prvého ročníka podujatia Dni Tatranského národného parku uplynul týždeň. Bol to čas na zhodnotenie programu i na debaty o plánoch na budúci rok.
9. mája 2024

Porušenie pravidiel vyústilo do útoku na strážcu

Strážca, ktorý počas výkonu svojej služby upozornil turistu na porušenie návštevného poriadku, musel čeliť útoku.

Tatranský národný park - zaujímavosti

25

vrcholy nad 2500 m n.m.


1000+

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


1400+

svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)


17

pralesy