Výstrahy a obmedzenia

Upozorňujeme návštevníkov Tatranského národného parku, že úsek červeno značeného turistického chodníka medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou je pre zosuv a hrozby padajúcich skál uzavretý. Obchádzka vedie po zeleno značenom turistickom chodníku z Hrebienka okolo Bilíkovej chaty, Vodopádov Studeného potoka a Rainerovej chaty.

Taktiež upozorňujeme, že od 1. novembra platí vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera. Pri plánovaní túr myslite na to, že viaceré vysokohorské turistické trasy vrátane štítov a prechodov cez sedlá budú až do 31. mája zatvorené, otvorené však ostávajú chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké, Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Viac...

 

Nové číslo časopisu TATRY

Správa Tatranského národného parku vydáva aj vlastný časopis, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku. Obsah jeho aktuálneho čísla si môžete prečítať tu...

 
12. februára 2024

V múzeu premietnu Horského vodcu

Séria podujatí v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici pokračuje už tento piatok o 16.00 hodine snímkou Pavla Barabáša.
2. februára 2024

Vyzývajú k obnove mokradí

Druhý február patrí v envirokalendári Svetovému dňu mokradí. Aktuálny ročník upriamuje pozornosť na udržateľnosť podmáčaných biotopov. Obnovu tatranských rašelinísk pravidelne zabezpečuje Správa TANAP-u.
18. januára 2024

Múzeum TANAP-u spúšťa sériu podujatí

Prednáška Huby v pralesoch Tatier odštartuje už budúci piatok o 16. hodine defilé akcií pre verejnosť v Múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici.
4. januára 2024

Našli uhynutého vlka

V blízkosti záhrad v Novej Lesnej spozorovali miestni ešte koncom uplynulého mŕtvu šelmu. Následná obhliadka potvrdila, že jedinec s najväčšou pravdepodobnosťou skonal na následky dohryzenia inými vlkmi.
3. januára 2024

Do nového roka s novými službami

Návštevníkov Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici prevedie expozíciou už aj audiosprievodca. Využiť však môžu i lektorované vstupy.

Tatranský národný park - zaujímavosti

25

vrcholy nad 2500 m n.m.


1000+

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


1400+

svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)


17

pralesy