Výstrahy a obmedzenia

Upozorňujeme návštevníkov, že od 1. novembra platí vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera. Pri plánovaní túr myslite na to, že viaceré vysokohorské turistické trasy vrátane štítov a prechodov cez sedlá sú až do 14. júna zatvorené, otvorené však ostávajú chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké, Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Viac...

 

Nové číslo časopisu TATRY

Správa Tatranského národného parku vydáva aj vlastný časopis, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku. Obsah jeho aktuálneho čísla si môžete prečítať tu...

 
2. júna 2023

Prebytočný majetok na predaj

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici ponúka v zmysle Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a vnútornej smernice prebytočný hnuteľný majetok na odpredaj.
2. júna 2023

Český ramsarský výbor na exkurzii v TANAP-e

V rámci týždňovej exkurzie po Slovensku navštívil včera Český ramsarský výbor Tatranský národný park.
31. mája 2023

Aj botanická záhrada sa zapojí do Víkendu otvorených parkov a záhrad

Už tento piatok ožije Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici obľúbenou celoeurópskou akciou Víkend otvorených parkov a záhrad.
31. mája 2023

Svet obojživelníkov sa nám stráca pred očami

Jar je pre žaby či mloky časom migrácie, hľadania si partnerov, kladenia vajíčok, ale aj kritickým obdobím, počas ktorého križujú frekventované cesty a stúpa ich úmrtnosť. Neuveriteľný svet obojživelníkov sa každým rokom mení. Ich stav klesá.
25. mája 2023

So žiakmi diskutovali o rašeliniskách

Európsky deň parkov patril v TANAP-e aj ekovýchovnej vychádzke zameranej na spoznanie rašelinísk. Pracovníci Správy TANAP-u sa so školákmi zo Spišskej Belej stretli priamo na Trstinných lúkach.

Tatranský národný park - zaujímavosti

25

vrcholy nad 2500 m n.m.


1000+

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


1400+

svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)


17

pralesy