Výstrahy a obmedzenia

Upozorňujeme návštevníkov Tatranského národného parku, aby v týchto sparných dňoch pamätali na to, že okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru v Poprade i v Kežmarku vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Až do odvolania je v týchto lokalitách zakázané fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený oheň, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a tiež spaľovať horlivé látky.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké, Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Viac...

24. júna 2022

Perné obdobie v rehabilitačnej stanici vrcholí

Máj a jún, to sú mesiace, počas ktorých sa zo zoológov Správy TANAP-u stávajú záchranári ošetrovatelia, kŕmiči, dojky a náhradní rodičia čerstvého potomstva tatranských živočíchov.
13. júna 2022

Už zajtra sa končí sezónna uzávera

Už zajtra sa v Tatranskom národnom parku končí sezónna uzávera. Po sedem a polmesačnej prestávke tak budú môcť návštevníci využívať všetky značkované turistické trasy vrátane prechodov cez vysokohorské sedlá a chodníkov, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty.

Tatranský národný park - zaujímavosti

25

vrcholy nad 2500 m n.m.


1000+

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


1400+

svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)


17

pralesy