Zimná sezónna uzávera vybraných turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku sa končí o:

00

dni


00

hodiny


00

minuty


00

sekundy


Návštevný poriadok TANAP-u definuje pešiu turistiku ako peší pohyb s využitím fyzickej sily osoby, pri ktorom môžu byť použité technické pomôcky ako sú stúpacie železá, snežnice a podobne. Vyhradené miesta pre pešiu turistiku na území národného parku a podmienky jej vykonávania upravuje §4 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Podľa neho platí, že:

(1) Návštevníci môžu vykonávať pešiu turistiku na území národného parku za hranicami zastavaného územia obce

a) na turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ktoré sú zverejnené TU

b) na miestach vyhradených pre pešiu turistiku, ktorými sú:

  1. 25 m okolie turistických chodníkov a náučných chodníkov v priestore vrcholu štítu alebo kopca, na ktorom dochádza k dočasnému sústredeniu väčšieho počtu návštevníkov, ak to umožňuje konfigurácia terénu a z priestorových dôvodov je na vrchole potrebné opustiť turistický chodník alebo náučný chodník,
  2. miesta s významnou koncentráciou návštevníkov, ktorými sú: lokalita Štart – okolie medzistanice kabínkovej lanovky, lokalita Skalnaté pleso – okolie vrcholovej stanice kabínkovej lanovky, lokalita Hrebienok – lúky v okolí stanice pozemnej lanovky, lokalita Štrbské Pleso – okolie údolnej stanice sedačkovej lanovky, lokalita Mlynická lúka – pravá strana lokality pri pohľade na sever, Strednica – okolie reštaurácie a Monkova dolina – okolie hotela Magura a futbalového ihriska,
  3. okolie hotelov a chát – Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zamkovského chata, Zbojnícka chata, Chata pod Soliskom, Horský hotel Popradské pleso, Majláthova chata, Chata pod Rysmi, Žiarska chata, Chata pod Naružím, Ťatliakova chata, Rainerova chata, Sliezsky dom a Skalnatá chata, ktoré je vyznačené na mapách č. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2l, 2m (mapa sa zobrazí po kliku na zvýraznené čísla),
  4. lokality symbolických cintorínov a pietnych miest – Symbolický cintorín pri Popradskom plese, Symbolický cintorín v Žiarskej doline, Symbolický cintorín pri Zverovke a Partizánsky cintorín v Látanej doline, ktoré sú vyznačené na mapách č. 2c, 2k, 2n, 2o (mapa sa zobrazí po kliku na zvýraznené čísla),
  5. existujúce kúpeľné chodníky, miestne cesty a komunikácie pre chodcov uverejnené TU,
  6. cykloturistické trasy a vyhradené miesta pre jazdu na bicykli, ktoré sú vyznačené na mape č. 8)

(2) Pešiu turistiku na území národného parku za hranicami zastavaného územia obce môžu návštevníci vykonávať na turistických chodníkoch a náučných chodníkoch a vyhradených miestach pre pešiu turistku za týchto podmienok:

a) v dennej dobe okrem príchodu po turistickom chodníku na chatu alebo hotel za účelom ubytovania sa; príchod na chatu alebo hotel po západe slnka sa musí uskutočniť po najkratšej trase, v čo najkratšom čase a bez rušivých vplyvov na okolité prostredie a živočíchy v dotknutej lokalite,

b) na turistických chodníkoch len mimo obdobia ich sezónnej uzávery, ktorá platí:

  1. od 1. novembra do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka na turistických chodníkoch (položky č. 1 až 40) uvedených TU.
  2. od 1. novembra do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka na turistickom chodníku v Juráňovej doline (položka č.  41) uvedenom TU.
  3. od 15. decembra do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka na turistickom chodníku vedúcom na Symbolický cintorín pod Ostrvou (položka č. 42) uvedenom TU.

Turistické chodníky, na ktorých platí sezónna uzávera, sú vyznačené na mape uvedenej TU. 

c) v sprievode zvierat len mimo lokalít s výskytom svištích kolónií, lokalít so stálou prítomnosťou kamzičích čried a lokalít výskytu veľkých šeliem a ďalších vzácnych a ohrozených druhov živočíchov; tieto lokality sú na svojej hranici v teréne pri všetkých turistických chodníkoch, ktoré týmito lokalitami prechádzajú, označené tabuľou. Ich mapa a zoznam s príslušnými turistickými chodníkmi je uvedený TU.

 

Kompletné znenie Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nájdete TU