Ríša húb je dlhodobo na pokraji záujmu odbornej i laickej verejnosti a jej skúmaniu sa nevenuje patričná pozornosť. Pritom je dôležitosť húb na fungovanie prírody nepopierateľná, bez húb by totiž život na našej planéte nemohol fungovať. Tatranský národný park a jeho ochranné pásmo sú výkladnou skriňou slovenskej, ale aj medzinárodnej mykológie. Vyskytujú sa tu bežné druhy, no takisto aj extrémne zriedkavé a zákonom chránené huby. Pestrosť farieb, tvarov, chutí a vôní húb je nekonečná, preto v tejto galérii ponúkame pohľad do fascinujúcej ríše húb.