Správa Tatranského národného parku pôsobí nielen na území TANAP-u a jeho ochranného pásma, ale aj v priľahlom širšom kompetenčnom území (situačná mapa), ktoré zahŕňa napríklad Podtatranskú kotlinu, Chočské vrchy atď. Do tohto územia spadajú okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok v rámci dvoch samosprávnych krajov – Žilinského a Prešovského.

V rámci každodenných pracovných aktivít zabezpečujeme monitoring a starostlivosť o chránené územia, v rehabilitačnej stanici pomáhame zraneným či vysileným živočíchom (najmä vtákom) pri ich rekonvalescencii a postupnej príprave na návrat do prírody, venujeme sa osvetovej činnosti pre verejnosť prostredníctvom envirovýchovy, vypracovávame odborné podklady (odborné stanoviská, GIS výstupy, programy starostlivosti a projekty ochrany pre chránené územia), spolupracujeme na viacerých projektoch zameraných na ochranu prírody a biodiverzity.

Tatry z Jurgova

Tatry z Jurgova