Zachovalých starých prírodných lesov a pralesov, kde je dostatok a veľká rozmanitosť mŕtveho dreva, je čoraz menej. Pralesy sú ukážkou prirodzeného vývoja lesných ekosystémov a často predstavujú posledné útočiská vzácnych organizmov, sú biotopmi s veľkou rozmanitosťou živočíšstva, rastlinstva i húb a zasluhujú si tak našu zvýšenú pozornosť a ochranu. Preto v tejto galérii ponúkame pohľad do niektorých tatranských pralesov, ktoré dodnes odolávajú množstvu faktorov, ktoré či už priamo alebo nepriamo ohrozujú ich ďalšiu existenciu.