Environmentálna výchova

Správa TANAP-u vypracovala ponuku aktivít environmentálnej výchovy pre materské a základné školy. Prostredníctvom tohto programu sú každoročne nadväzované kontakty s mládežou škôl v tatranskom, podtatranskom a liptovskom regióne. Formou besied, prednášok, premietaním náučno-propagačných filmov, videofilmov a  powerpointových prezentácií si žiaci vštepujú množstvo spôsobov a metód, ako chrániť prírodné ako aj samotné životné prostredie, v ktorom denne žijeme. Stretnutia v lone prírody a rôzne praktické poznatky sú pre mladých ochrancov prírody veľmi zaujímavé, podnetné a náučné vzhľadom na správne zvolenú cieľovú skupinu, interpretáciu i metódy výchovy. Správa TANAP-u nezabúda ani na tých najmenších – deti predškolského veku v materských školách. Sú veľmi snaživé a napodiv o prírode toho vedia veľmi veľa.

Škola v prírode - prieskum terénu

Škola v prírode – prieskum terénu

K jednotlivým významným udalostiam v roku, ako sú napr. Svetový deň mokradí, Svetový deň Zeme, Svetový deň životného prostredia, Európsky deň národných parkov, Svetový deň sťahovavého vtáctva a iné, Správa TANAP-u každoročne pripravuje rôzne akcie – zber odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, návšteva školy v prírode, kde sa priamo v teréne realizuje množstvo environmentálnych aktivít. V rámci environmentálnej výchovy sa odborní pracovníci Správy TANAP-u stretávajú so študentmi stredných a vysokých škôl i s verejnosťou. O zaujímavé prednášky nie je núdza i v zahraničí.

Environmentálna učebňa

Správa Tatranského národného parku a Základná škola s materskou školou na ul. Dostojevského v Poprade slávnostne otvorili dňa 4.9.2015 Environmentálnu učebňu v priestoroch základnej školy. Slúži nielen žiakom ZŠ na Dostojevského ulici, ale v rámci environmentálnej výchovy ju navštevujú aj iné školy z okolia. Slúži i na reprezentatívne účely pre obidve organizácie.

Environmentálna učebňa

zdroj: http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-59-53/environmentalna-vychova-sk