Nájdete nás v objekte Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u pri Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (GPS: 49° 9'59.00" N, 20°17'3.57" E). V našej expozícii sa zoznámite s prírodou a históriou Tatier, ale aj so životom a kultúrou podtatranského ľudu v minulosti. Väčšia časť z plochy 1 064  metrov štvorcových má bezbariérový prístup, do etnografickej expozície v galérii sa však dostanete len po schodoch (GALÉRIA).

Virtuálna prehliadka múzea:

Múzeum bude v roku 2023 zatvorené v týchto dňoch

7.4., 10.4., 6.11. - 20.11., 18.12. - 25.12., 31.12. a 1.1.2024. 

Otváracie hodiny pre rok 2023 (otvorené denne)

1.5. - 30.9.     9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 (obedná prestávka 12:00 - 12:30 hod.)*

1.10. - 30.4.  8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00 (obedná prestávka 12:00 - 13:00 hod.)*

* INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV: Prosíme vás, aby ste pred obednou prestávkou prišli v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 11:15 hod. V takom prípade budete mať dostatok času si pokojne a nerušene užiť našu expozíciu. Tešíme sa na vašu návštevu.

Organizované skupiny sa môžu objednať prostredníctvom formulára. Objednanie je potrebné v prípade požiadavky na premietanie filmov a vždy pri úhrade vstupného formou faktúry, ktorú je potrebné uhradiť ešte pred návštevou múzea.

Premietanie

V múzeu ponúkame aj premietanie krátkych filmov s environmentálnou tematikou. V samostatnej premietacej sále s kapacitou 72 miest si na plátne pozriete snímky Prežije kamzík? Zhovorčivý spachtoš, obe v slovenskej i anglickej verzii. O ďalšiu jazykovú mutáciu, nemeckú, sme doplnili film Tatry a ich tajomstvá a minidokument História Tatier máme k dispozícii navyše aj v poľskom jazyku.

- skupina dospelých – 18 € za skupinu

- školské skupiny – 7 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 10,00 €)

V prípade požiadavky na premietanie filmov je nutné overiť si voľný termín (dátum aj hodina) telefonicky na telefónnom čísle +421 52 47803 65.

Suveníry

Vo vestibule si môžete kúpiť pohľadnice, mapy, knihy, DVD filmy, brožúry, samolepky zo série Wander card, drevené turistické známky, výrobky z prírodných materiálov, pexeso s motívmi miestnej fauny a iné tatranské suveníry.

Expozície

dioráma fauny lesného stupňa

dioráma fauny lesného stupňa

Výraznou dominantou expozície múzea sú predovšetkým unikátne diorámy. Verne zachytávajú prostredie, v ktorom žijú ikonické živočíchy Tatier ako kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý či hlucháň hôrny. Medzi vystavovanými exponátmi nechýba ani žiabronôžka severská, skryto žijúci kôrovec, ktorý prežil od ľadovej doby až do dnešných čias len v jedinom tatranskom plese. Navyše, deti môžu hneď pred vstupom do samotnej expozície preskúmať medvedí brloh a bližšie tak spoznať kúsok zo života našej najväčšej šelmy.

V Prírodovednej expozícii môžu návštevníci nájsť tematické okruhy: Geológia a geomorfológia; Klimaticko – vegetačná členitosť územia; Tatranské lesy; Charakteristika tatranskej flóry a fauny (vrátane húb); Rastlinstvo a živočíšstvo lesa; Kosodrevina; Potoky a plesá; Alpínske lúky a hole; Najvyššie polohy Tatier.

Etnografická časť zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí. Zbierkové predmety a 3D exponáty dopĺňajú prezentácie, fotorámiky, svetelné tabule a krátke filmové sekvencie.

etnografická expozícia v galérii Múzea

etnografická expozícia v galérii Múzea

Historická expozícia zachytáva témy: Človek v Tatrách; Chronológia objavovania Tatier človekom v praveku; Pastierstvo, baníctvo a hutníctvo; Prvé zmienky, opisy, mapy, panorámy, objavovanie prírody; Vývoj turistiky; Osady a kúpeľníctvo; Záchrana v horách.

História

Múzeum TANAP-u založila 1. apríla 1957 vtedajšia Správa TANAP-u ako jednu zo svojich organizačných zložiek Do konca roka 1958 sídlilo v Podtatranskom múzeu v Poprade a začiatkom nasledujúceho roka sa presťahovalo do Vily Széchenyi v Tatranskej Lomnici. V roku 1968 sa zlúčilo s Výskumnou stanicou TANAP-u a domov našlo v novovybudovanom architektonicky nevšednom objekte, kde sídli dodnes ako špecializované pracovisko s odborným zameraním na akvizíciu a prezentáciu neživej i živej prírody a ľudských aktivít na území Tatier a v podhorí.

Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám, aby ste pri prehliadke expozície načerpali nové pútavé poznatky zo života TANAP-u, najstaršieho národného parku na Slovensku.