Nájdete nás v objekte Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u pri Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (GPS: 49° 9'59.00" N, 20°17'3.57" E). V našej expozícii sa zoznámite s prírodou a históriou Tatier, ale aj so životom a kultúrou podtatranského ľudu v minulosti. Väčšia časť z plochy 1 064  metrov štvorcových má bezbariérový prístup, do etnografickej expozície v galérii sa však dostanete len po schodoch (GALÉRIA). Zážitok z prehliadky našej expozície Vám môže doplniť bezplatný audiosprievodca pre smartfóny SmartGuide (podrobné informácie nájdete nižšie). 

V pokladni Múzea TANAP-u je možná platba kartou alebo v hotovosti. Pri požiadavke o platbu na faktúru sa faktúra vystavuje až po návšteve múzea a využití našich služieb. 

Návštevníkom ponúkame vstupy do expozície Múzea TANAP-u s lektorovaním, ktoré sa konajú každý pracovný deň (od pondelka do piatku) v čase o 9:00 a 13:00 hod. Lektorovaný vstup sa uskutoční pri len pri skupine minimálne 7 návštevníkov. Skupinový lektorovaný vstup si môžete vopred objednať prostredníctvom e-mailu: muzeum@tanap.sk aj v inom termíne počas pracovných dní od 9:00 do 15:00 hod. 

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám, aby ste pri prehliadke expozície načerpali nové pútavé poznatky zo života TANAP-u, najstaršieho národného parku na Slovensku.

Virtuálna prehliadka múzea:

Múzeum bude v roku 2024 zatvorené v týchto dňoch

29.3., 1.4., 4.11. - 17.11., 18.12. - 25.12. a 1.1.2025. 

Otváracie hodiny pre rok 2024 (otvorené denne)

1.5. - 30.9.     9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 (obedná prestávka 12:00 - 12:30 hod.)*

1.10. - 30.4.  8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00 (obedná prestávka 12:00 - 13:00 hod.)*

* INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV: Prosíme vás, aby ste pred obednou prestávkou prišli v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr o 11:15 hod. V takom prípade budete mať dostatok času si pokojne a nerušene užiť našu expozíciu. Tešíme sa na vašu návštevu.

Premietanie

V múzeu ponúkame aj premietanie krátkych filmov s environmentálnou tematikou. V samostatnej premietacej sále s kapacitou 72 miest si na plátne pozriete snímky Prežije kamzík? Zhovorčivý spachtoš, obe v slovenskej i anglickej verzii. O ďalšiu jazykovú mutáciu, nemeckú, sme doplnili film Tatry a ich tajomstvá a minidokument História Tatier máme k dispozícii navyše aj v poľskom jazyku.

- skupina dospelých – 20 € za skupinu

- školské skupiny – 10 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 15,00 €)

V prípade požiadavky na premietanie filmov je nutné overiť si voľný termín (dátum aj hodina) telefonicky na telefónnom čísle +421 52 47803 65.

Suveníry

Vo vestibule si môžete kúpiť pohľadnice, mapy, knihy, DVD filmy, brožúry, samolepky zo série Wander card, drevené turistické známky, výrobky z prírodných materiálov, pexeso s motívmi miestnej fauny a iné tatranské suveníry.

Expozície

dioráma fauny lesného stupňa

dioráma fauny lesného stupňa

Výraznou dominantou expozície múzea sú predovšetkým unikátne diorámy. Verne zachytávajú prostredie, v ktorom žijú ikonické živočíchy Tatier ako kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý či hlucháň hôrny. Medzi vystavovanými exponátmi nechýba ani žiabronôžka severská, skryto žijúci kôrovec, ktorý prežil od ľadovej doby až do dnešných čias len v jedinom tatranskom plese. Navyše, deti môžu hneď pred vstupom do samotnej expozície preskúmať medvedí brloh a bližšie tak spoznať kúsok zo života našej najväčšej šelmy.

V Prírodovednej expozícii môžu návštevníci nájsť tematické okruhy: Geológia a geomorfológia; Klimaticko – vegetačná členitosť územia; Tatranské lesy; Charakteristika tatranskej flóry a fauny (vrátane húb); Rastlinstvo a živočíšstvo lesa; Kosodrevina; Potoky a plesá; Alpínske lúky a hole; Najvyššie polohy Tatier.

Etnografická časť zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí. Zbierkové predmety a 3D exponáty dopĺňajú prezentácie, fotorámiky, svetelné tabule a krátke filmové sekvencie.

etnografická expozícia v galérii Múzea

etnografická expozícia v galérii Múzea

Historická expozícia zachytáva témy: Človek v Tatrách; Chronológia objavovania Tatier človekom v praveku; Pastierstvo, baníctvo a hutníctvo; Prvé zmienky, opisy, mapy, panorámy, objavovanie prírody; Vývoj turistiky; Osady a kúpeľníctvo; Záchrana v horách.

História

Múzeum TANAP-u založila 1. apríla 1957 vtedajšia Správa TANAP-u ako jednu zo svojich organizačných zložiek Do konca roka 1958 sídlilo v Podtatranskom múzeu v Poprade a začiatkom nasledujúceho roka sa presťahovalo do Vily Széchenyi v Tatranskej Lomnici. V roku 1968 sa zlúčilo s Výskumnou stanicou TANAP-u a domov našlo v novovybudovanom architektonicky nevšednom objekte, kde sídli dodnes ako špecializované pracovisko s odborným zameraním na akvizíciu a prezentáciu neživej i živej prírody a ľudských aktivít na území Tatier a v podhorí.

Audiosprievodca SmartGuide

Bezplatný audiosprievodca pre smartfóny SmartGuide obohatí prehliadku Múzea TANAP-u o komentované slovo v slovenskom a anglickom jazyku. Nadšenci moderných technológií si môžu vybrať spomedzi dvoch tematických okruhov. Prírodovedná expozícia zahŕňa pätnásť zastavení, Človek v Tatrách má o jedno stanovište menej. Aplikácia funguje online, v priestoroch expozície chceme do budúcnosti zabezpečiť aj wifi internetové pripojenie, aby si návštevníci mohli šetriť vlastné mobilné dáta. 

Aplikáciu SmartGuide do smartfónov si môžete stiahnuť prostredníctvom priloženého QR kódu alebo TU (klik na zvýraznený odkaz). Naskenovaním QR kódu sa nainštalovaná aplikácia lokalizuje priamo na Múzeum TANAP-u s ponukou komentovaných trás. Veríme, že táto služba obohatí Váš zážitok z návštevy nášho múzea.