Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Správou Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici