Zjazdové lyžovanie možno na území národného parku podľa § 10 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, ktorú nájdete TU, vykonávať len na upravených vyznačených zjazdových tratiach existujúcich lyžiarskych stredísk vybavených horským dopravným zariadením slúžiacim na prepravu lyžiarov a podľa schváleného prevádzkového poriadku lyžiarskeho strediska.