Stanovať a bivakovať na území národného parku za hranicami zastavaného územia obce možno len v lokalite Táborisko pod Vysokou v Bielovodskej doline v súlade s týmito podmienkami, ktoré určuje §8 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Podľa nich táboriť na vyhradenom mieste možno:

a) len v období od 1. júna do 31. októbra kalendárneho roka a od 15. decembra kalendárneho roka do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,

b) v súlade s prevádzkovým poriadkom Táboriska pod Vysokou uverejnenom TU

c) len ako súčasť viac dní trvajúceho skialpinistického alebo horolezeckého prechodu,

d) v období od 1. júna do 31. októbra kalendárneho roka možno prísť na Táborisko pod Vysokou najneskôr v čase západu slnka a opustiť ho najskôr v čase východu slnka; príchod na Táborisko pod Vysokou a odchod z neho počas nasledujúceho dňa sa môže realizovať len počas dennej doby,

e) v období od 15. decembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka sa môže príchod na Táborisko pod Vysokou uskutočniť v čase od 5:00 do 19:00 hod. a iba v tomto časovom rozmedzí je možné ho počas nasledujúceho dňa opustiť,

f) stanovanie a bivakovanie je možné len na drevených podlahách pre stany,

g) v Táborisku pod Vysokou nemožno zakladať otvorený ohniskový oheň, použité môžu byť len kempingové variče; návštevník musí konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri manipulácii s otvoreným ohňom.

 

Kompletné znenie Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nájdete TU