+421 911 485 280

V prípade nálezu zraneného chráneného živočícha nás neváhajte kontaktovať na tomto telefónnom čísle.

Dosiahnuť úspešnú záchranu zraneného živočícha nie je jednoduché, pričom veľa záleží na prvom kontakte s človekom. Pri náleze zraneného alebo otraseného, vo voľnej prírode žijúceho, živočícha, Vás prosíme, aby Ste nás čo najskôr kontaktovali na jednom z uvedených telefónnych čísiel. Naši pracovníci Vám poradia ako pri náleze takéhoto živočícha postupovať (konzultujte prípadný nevyhnutný postup pri jeho záchrane) a v prípade potreby ho prídu prevziať, aby mohol byť umiestnený v našej rehabilitačnej stanici, kde bude mať šancu zotaviť sa a vrátiť do prírody. Ďakujeme.

Zraneného živočícha je možné rozoznať na základe jeho neprirodzeného správania, kedy stráca prirodzenú plachosť, jeho úniková reakcia je podstatne znížená (nechá človeka prísť bližšie k sebe), má na tele viditeľné zranenia alebo neprirodzené držanie tela, môže ležať na zemi, vtáky nie sú schopné vzlietnuť a podobne. Otrávené živočíchy majú zníženú koordináciu pohybov a strácajú plachosť.

Častým prípadom sú nálezy mláďat, najmä vtákov. Pritom zväčša ide o prípady dočasného prirodzeného odlúčenia od rodičov, kedy zvedavé mláďatá opúšťajú hniezda, no ešte nevedia lietať a nie sú samostatné, teda stále závislé od opatery svojich rodičov, ktorí sú naďalej schopní sa o svoje mláďatá postarať aj mimo hniezda. Ľudia sa snažia v dobrej vôli zachraňovať takéto mláďatá, no môžu zapríčiniť pravý opak-ich úhyn. Pritom sa stačí len vopred poradiť s odborníkmi a riešenie môže byť jednoduché… Dostatočným a efektívnym riešením môže byť vyloženie mláďaťa na najbližší konár stromu alebo vyvýšené miesto, kde mu nehrozí nebezpečenstvo od iných zvierat (napr. mačiek). Následne môžete sledovať či k mláďaťu chodia jeho rodičia a nosia mu potravu. Ak oň rodičia z rôznych príčin neprejavia záujem, prosíme, kontaktujte nás.

výr skalný v rehabilitačnej stanici

výr skalný v rehabilitačnej stanici

rehabilitačná stanica Správy TANAP-u

rehabilitačná stanica Správy TANAP-u