Zimnú turistiku (tzv. skitouring) definuje Návštevný poriadok TANAP-u ako pohyb vykonávaný v chodeckom teréne kombináciou pešej turistiky a lyžovania. Podmienky, za akých ju možno robiť, ako aj vyhradené miesta, na ktorých je povolená, podrobne upravuje §9 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Podľa neho možno zimnú turistiku vykonávať na turistických chodníkoch s dostatočnou pokrývkou prírodného snehu nepodliehajúcich sezónnej uzávere, ako aj v areáloch a koridoroch zimnej turistiky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 11 a mapy v prílohe č. 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g za presne stanovených podmienok:

a) do areálov a koridorov zimnej turistiky možno vstupovať len z východiskových bodov určených pre každý areál a koridor zimnej turistiky osobitne,

b) zimnú turistiku v areáloch a koridoroch zimnej turistiky možno vykonávať len v dennej dobe od 15. decembra kalendárneho roka do 15. apríla nasledujúceho roka,

c) do areálu zimnej turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa – Skalnaté pleso za účelom realizácie výstupu do Baranieho sedla, Priečneho sedla, Filmárskeho žľabu a Kartárikovho žľabu možno vstupovať len so skialpinistickou výzbrojou a výstrojom alebo horolezeckou výzbrojou a výstrojom,

d) na miesta vyhradené pre zimnú turistiku nemôže vstupovať návštevník v sprievode zvieraťa.

 

Kompletné znenie Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nájdete TU