Bežecké lyžovanie na území národného parku možno podľa §11 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, ktorú nájdete TU, vykonávať:

  1. a) v areáli bežeckého lyžovania Štrbské Pleso na tratiach pre bežecké lyžovanie, ktoré sú zverejnené v prílohe č. 14f a podľa jeho prevádzkového poriadku,
  2. b) na vyhradených miestach pre bežecké lyžovanie, ktorých zoznam nájdete v prílohe č. 13 a ich mapové znázornenie v prílohách č. 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14g

V týchto lokalitách sa nadšenci bielej stopy môžu pohybovať na správcom vopred upravených tratiach pre bežecké lyžovanie s dostatočnou pokrývkou prírodného snehu a v čase od 5:00 hod. do 19:00 hod. Okrem týchto miest majú k dispozícii aj všetky turistické chodníky s dostatočnou pokrývkou prírodného snehu, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera, ako i areály a koridory zimnej turistiky, ktoré nájdu TU