Tatranský národný park a priľahlé územie, ktoré patrí do územnej pôsobnosti Správy TANAP-u, je domovom širokého spektra živočíchov, medzi ktorými nechýbajú ani veľmi zriedkavé a zákonom chránené druhy. Každé stretnutie s nimi je vzácne, neopakovateľné a jedinečné. Preto v tejto galérii ponúkame pohľad do tajov živočíšnej ríše, ktoré nám príroda občas odhalí.