Zoznam pracovníkov Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

 


Vedenie organizácie

riaditeľ Ing. Peter Olexa +421 52 478 0350 e-mail
námestník riaditeľa Ing. Mgr. Peter Petrášek +421 903 987 587 e-mail
námestník riaditeľa Ing. Ivan Šoltys +421 905 266 957 e-mail

Sekretariát
vedúci sekretariátu Cecília Nemcová +421 911 864 579 e-mail
  Mgr. Ivana Letoštiaková +421 903 230 728 e-mail

Oddelenie hlavného kontrolóra a BOZP a protipožiarnej ochrany
vedúci oddelenia, hlavný kontrolór Ing. Peter Nadžady +421 903 249 004 e-mail
BOZP a PO Ing. Alexandra Hrebeňárová +421 910 405 441 e-mail

Právne oddelenie
vedúci oddelenia JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, LL.M. +421 903 987 511 e-mail

Komunikačné oddelenie a redakcia časopisu TATRY
vedúci oddelenia, časopis TATRY Mgr. Martina Petránová +421 903 987 594 e-mail
médiá a sociálne siete Ing. Nina Obžutová +421 945 448 602 e-mail

Odbor starostlivosti o chránené územia

vedúci odboru Ing. Miroslav Jurčo +421 903 987 535 e-mail

Oddelenie starostlivosti o lesné ekosystémy
poverený vedením Ing. Miroslav Jurčo +421 903 987 535 e-mail
zástupca vedúceho Ing. Martin Pemčák +421 903 298 264 e-mail
lesník Ing. Stanislav Mačor +421 903 570 166 e-mail
lesník Ing. Ľuboš Slameň +421 903 987 423 e-mail
lesník Ing. Marek Mlynský +421 903 298 267 e-mail
lesník Ing. Radoslav Žlkovan +421 903 987 560 e-mail

Stredisko starostlivosti o genofond drevín
vedúci strediska Ing. Dalibor Zajac +421 905 561 613 e-mail
majster Michal Mitura +421 903 650 150 e-mail

Oddelenie ochrany krajiny a biodiverzity
vedúci oddelenia Mgr. Ladislava Pramuková +421 911 011 428 e-mail
anorganik Mgr. Lenka Račková +421 903 298 253 e-mail
poľnohospodár Ing. Dana Benediktyová +421 903 298 259 e-mail
krajinár Ing. Domnika Kuklová +421 903 298 256 e-mail
krajinár Ing. Anton Čaja, PhD. +421 903 570 172 e-mail
krajinár Ing. Radana Bujnovská +421 903 298 424 e-mail
dendrológ Ing. Mário Humený +421 903 298 262 e-mail
botanik Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. +421 903 298 422 e-mail
zoológ Mgr. Erika Feriancová +421 903 298 251 e-mail
zoológ Mgr. Lukáš Lončík +421 903 298 423 e-mail

Odbor vedy a výskumu

vedúci odboru Ing. Maroš Peiger +421 903 987 528 e-mail

Výskumná stanica
vedecký pracovník Ing. Gabriela Chovancová, PhD. +421 903 987 501 e-mail
vedecký pracovník doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. +421 903 987 515 e-mail
výskumný pracovník Ing. Peter Fleischer, PhD. +421 903 987 515 e-mail
výskumný pracovník Ing. Peter Michelčík +421 903 987 571 e-mail
preparátor Milan Kornajčík +421 918 902 997 e-mail
knižnica Mgr. Zuzana Krišandová +421 918 904 609 e-mail

Múzeum TANAP-u
lektor Ing. Miroslav Gregor +421 905 366 748 e-mail
pokladník Eva Lapšanská +421 524 780 365 e-mail
pokladník Ing. Dana Krumpová +421 524 780 365 e-mail

Expozícia tatranskej prírody (ETP)
vedúci strediska Jana Černická +421 903 987 529 e-mail

Odbor verejnoprospešných činností

poverený vedením odboru Ing. Ivan Šoltys +421 905 266 957 e-mail

Oddelenie prác celospološenského významu
vedúci oddelenia Ing. Ľubomír Plučinský +421 903 298 263 e-mail
referent Ing. Jozef Hybler +421 903 987 420 e-mail
referent Bc. Slavomír Juraško +421 903 298 271 e-mail
referent Ing. Peter Spitzkopf +421 905 810 525 e-mail

Oddelenie environmentálnej výchovy
vedúci oddelenia Ing. Igor Stavný +421 903 987 597 e-mail
environmentálna výchova Ján Halčin +421 903 987 526 e-mail
environmentálna výchova Radoslav Michalec +421 903 987 632 e-mail
environmentálna výchova Marcel Tobis +421 903 987 403 e-mail

Oddelenie strážnej služby
vedúci oddelenia Róbert Javorský +421 903 298 223 e-mail
strážca Miroslav Brezovský +421 903 298 254 e-mail
strážca Ján Hoľma +421 903 298 260 e-mail
strážca Mgr. Tomáš Karas +421 903 298 265 e-mail
strážca Mgr. Ivan Karkošiak +421 903 298 258 e-mail
strážca Juraj Ksiažek +421 911 390 232 e-mail
strážca Jana Madajová +421 903 29 8252 e-mail
strážca Michal Jatel +421 903 298 255 e-mail
strážca Jozef Pilát +421 903 570 173 e-mail
strážca Ján Rajniak +421 903 298 269 e-mail
strážca Pavol Tajboš +421 903 298 266 e-mail
strážca Roman Trizna +421 903 298 261 e-mail
strážca Peter Vravník +421 903 298 257 e-mail
strážca Peter Vrlík +421 903 298 268 e-mail
strážca Peter Zimmermann +421 911 390 260 e-mail

Stredisko starostlivosti o turist. infratruktúru
vedúci strediska Štefan Zavacký +421 903 987 569 e-mail
pracovník strediska Ing. Jozef Borovský +421 903 987 627 e-mail
pracovník strediska Ing. Pavol Gáborík +421 903 987 518 e-mail
pracovník strediska Miroslav Mlynský +421 903 298 421 e-mail
pracovník strediska Róbert Nagy +421 915 917 067 e-mail
pracovník strediska Juraj Trnka +421 903 640 819 e-mail

Stredisko starostlivosti o genofond rýb
vedúci strediska Peter Kriššák +421 904 544 974 e-mail
majster Stanislav Koreň +421 903 987 412 e-mail

Odbor koordinácie projektov

vedúci odboru Ing. Slavomír Celer, PhD. +421 903 298 270 e-mail

Oddelenie koordinácie projektov
projektový manažér Ing. Marek Mandík +421 905 632 916 e-mail

Oddelenie verejného obstarávania
referent Ing. Veronika Vodhanelová   e-mail

Oddelenie informačných technológií a GIS
vedúci oddelenia Ing. Daniel Gašpar +421 903 987 509 e-mail
referent Jaroslav Sivanič +421 903 987 416 e-mail

Odbor personálno-ekonomický

poverený vedením odboru Ing. Mgr. Peter Petrášek +421 903 987 587 e-mail

Oddelenie práce, miezd a účtovníctva
vedúci oddelenia Ing. Jozef Kuchta +421 903 987 546 e-mail
hlavný účtovník Ing. Mária Prusáková +421 917 796 671 e-mail
rozpočet, plánovanie Ing. Mária Oravcová +421 903 987 413 e-mail
mzdový účtovník Mgr. Katarína Demianičová +421 903 987 572 e-mail
účtovník Jana Hadidomová +421 903 987 425 e-mail
účtovník Zuzana Spitzkopfová +421 903 987 508 e-mail
pokladňa Kristína Klingová +421 905 632 373 e-mail

Oddelenie obchodu a služieb
vedúci oddelenia Ing. Marcel Siska +421 903 722 547 e-mail
účtovník Michaela Vojtaššáková +421 903 987 421 e-mail

Odbor správy majetku

vedúci odboru Ing. Peter Gaži +421 903 414 053 e-mail

Oddelenie pozemkovej držby a reprivatizácie
vedúci oddelenia Ing. Monika Jurčová +421 903 987 579 e-mail
referent Ing. Marek Báthory +421 903 987 513 e-mail
referent Ing. Ivan Oravec +421 903 987 577 e-mail
referent Ing. Eva Tobisová +421 903 987 607 e-mail

Oddelenie starostlivosti o investičný majetok a DOS
referent Ing. Ľubomír Šavel +421 903 987 504 e-mail
nákupca Boris Zentko +421 917 796 771 e-mail

Ochranné obvody
Ochranný obvod Podbanské Ing. Marián Jurík +421 903 987 536 e-mail
Ochranný obvod Vyšné Hágy Ing. Igor Cpin +421 903 230 651 e-mail
Ochranný obvod Smokovce Ing. Peter Patera +421 903 248 092 e-mail
Ochranný obvod Tatranské Matliare Ing. Pavol Spitzkopf +421 903 987 417 e-mail
Ochranný obvod Tatranská Javorina Ing. Ján Slivinský +421 903 987 591 e-mail
Ochranný obvod Roháče Ing. Juraj Majerčák +421 903 987 584 e-mail

Informačné centrá a ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka Šindľovec – sezónne Daniela Michalcová +421 903 987 418 e-mail
informačné centrum Štrbské Pleso – celoročné Darina Šoltisíková +421 915 801 823 e-mail
informačné centrum (Múzeum TANAP-u) Tatranská Lomnica – celoročné Eva Lapšanská +421 915 801 126 e-mail
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan Zavacký +421 903 987 569 e-mail
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin Stodola +421 903 987 598 e-mail
Posledná aktualizácia: 7.5.2024