Kontakty na jednotlivých pracovníkov rôznych organizačných zložiek Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Medzi pracoviskami sa nachádza ústredie v Tatranskej Lomnici a pracoviská Svit a Liptovský Mikuláš.

Riaditeľstvo
riaditeľ Ing. Pavol MAJKO +421 52 478 03 50 e-mail
námestník riaditeľa Ing. Slavomír CELER, PhD. +421 903 298 270 e-mail
námestník riaditeľa Ing. Peter SPITZKOPF +421 905 810 525 e-mail
Sekretariát
vedúca sekretariátu Cecília NEMCOVÁ +421 911 864 579 e-mail
Mgr. Ivana LETOŠTIAKOVÁ +421 903 230 728 e-mail
Oddelenie hlavného kontrolóra a BOZP
hlavný kontrolór Ing. Peter NADŽADY +421 903 249 004 e-mail
Ing. Alexandra HREBEŇÁROVÁ +421 910 405 441 e-mail
Odbor starostlivosti o lesné ekosystémy a genofond drevín
vedúci odboru Ing. Miroslav JURČO +421 903 987 535 e-mail
zástupca vedúceho odboru Ing. Radoslav ŽLKOVAN +421 903 987 560 e-mail
Odbor ochrany prírody a krajiny
poverený vedením odboru Ing. Slavomír CELER, PhD. +421 903 298 270 e-mail
anorganik Ing. Domnika KUKLOVÁ +421 903 298 256 e-mail
poľnohospodár Ing. Dana BENEDIKTYOVÁ +421 44 552 48 51 e-mail
anorganik Mgr. Lenka RAČKOVÁ +421 903 298 253 e-mail
dendrológ Ing. Mário HUMENÝ +421 903 298 262 e-mail
zoológ Mgr. Erika FERIANCOVÁ +421 903 298 251 e-mail
botanik RNDr. Ing. Blažena SEDLÁKOVÁ +421 903 298 255 e-mail
botanik Ing. Katarína ŽLKOVANOVÁ, PhD. +421 903 298 422 e-mail
pracovník pre zonáciu, lesník Ing. Martin PEMČÁK +421 903 298 264 e-mail
zoológ Mgr. Lukáš LONČÍK +421 903 298 423 e-mail
Odbor vedy a výskumu
vedúci odboru Ing. Maroš PEIGER +421 903 987 528 e-mail
Výskumná stanica Ing. Gabriela CHOVANCOVÁ, PhD. +421 903 987 501 e-mail
Múzeum TANAP-u pokladník +421 52 47 80 365 e-mail
Expozícia Tatranskej prírody Jana ČERNICKÁ +421 903 987 529 e-mail
Odbor vonkajších vzťahov
poverený vedením odboru Ing. Peter SPITZKOPF +421 905 810 525 e-mail
Oddelenie environ. výchovy Ing. Igor STAVNÝ +421 903 987 597 e-mail
Stredisko starostlivosti o turist. infratruktúru Štefan ZAVACKÝ +421 903 987 569 e-mail
Stredisko starostlivosti o genofond rýb Peter KRIŠŠÁK +421 904 544 974 e-mail
Oddelenie prác celospoločenského významu Ing. Pavol PITOŇÁK +421 903 987 580 e-mail
Oddelenie prác celospoločenského významu Ing. Ľubomír PLUČINSKÝ +421 903 298 263 e-mail
Oddelenie strážnej služby
vedúci strážnej služby Róbert JAVORSKÝ +421 903 298 223 e-mail
strážca Miroslav BREZOVSKÝ +421 903 298 254 e-mail
strážca Ján HOĽMA +421 903 298 260 e-mail
strážca Juraj KSIAŽEK +421 911 390 232 e-mail
strážca Jana MADAJOVÁ +421 903 29 8252 e-mail
strážca Ing. Marek MLYNSKÝ +421 903 298 267 e-mail
strážca Ing. Mikuláš TAJBOŠ +421 903 298 421 e-mail
strážca Pavol TAJBOŠ +421 903 298 266 e-mail
strážca Roman TRIZNA +421 903 298 261 e-mail
strážca Peter VRAVNÍK +421 903 298 257 e-mail
strážca Peter VRLÍK +421 903 298 268 e-mail
strážca Peter ZIMMERMANN +421 911 390 260 e-mail
Odbor personálno-ekonomický
vedúci odboru Ing. Jozef KUCHTA +421 903 987 546 e-mail
Oddelenie ekonomiky, ved. odd., zást. v. o. Bc. Ružena HORVÁTHOVÁ +421 903 987 521 e-mail
Oddelenie obchodu a služieb, poverená ved. odd. Michaela VOJTAŠŠÁKOVÁ +421 903 987 421 e-mail
Odbor investícií, správy majetku a koordinácie projektov
vedúci odboru Ing. Janka JAVORSKÁ +421 903 772 041 e-mail
zástupca vedúceho odboru Ing. Ľubomír ŠAVEL +421 903 987 504 e-mail
Odbor pozemkovej držby a reprivatizácie
vedúci odboru Ing. Ivan ORAVEC +421 903 987 577 e-mail
zástupca vedúceho odboru Ing. Eva TOBISOVÁ +421 903 987 607 e-mail
Ing. Marek BÁTHORY +421 903 987 513 e-mail
Odbor osobitného určenia
vedúci odboru, oddelenie právne JUDr. Mgr. Peter DZURILLA, Dr.h.c., LL.M. +421 903 987 511 e-mail
zástupca vedúceho odboru, oddelenie informačných technológií Ing. Daniel GAŠPAR +421 903 987 509 e-mail
oddelenie komunikačné a časopisu TATRY Mgr. Martina PETRÁNOVÁ +421 903 987 594 e-mail
Ochranné obvody
Ochranný obvod Podbanské Ing. Marián JURÍK +421 903 987 536 e-mail
Ochranný obvod Vyšné Hágy Ing. Igor CPIN +421 903 230 651 e-mail
Ochranný obvod Smokovce Ing. Peter PATERA +421 903 248 092 e-mail
Ochranný obvod Tatranské Matliare Ing. Pavol SPITZKOPF +421 903 987 417 e-mail
Ochranný obvod Tatranská Javorina Ing. Ján SLIVINSKÝ +421 903 987 591 e-mail
Ochranný obvod Habovka Ing. Ján ŠUVADA +421 903 987 404 e-mail
Ochranný obvod Zverovka Ing. Juraj MAJERČÁK +421 903 987 584 e-mail
Informačné centrá + ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka Šindľovec – sezónne Daniela MICHALCOVÁ +421 903 987 418 e-mail
informačné centrum Štrbské Pleso – celoročné Darina ŠOLTISÍKOVÁ +421 915 801 823 e-mail
informačné centrum (Múzeum TANAP-u) Tatranská Lomnica – celoročné Eva LAPŠANSKÁ +421 915 801 126 e-mail
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan ZÁVACKÝ +421 903 987 569 e-mail
verejné obstarávanie Jana PITOŇÁKOVÁ +421 903 987 420 e-mail
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin STODOLA +421 903 987 598 e-mail
Posledná aktualizácia: 24.04.2023