Kontakty na jednotlivých pracovníkov rôznych organizačných zložiek Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Medzi pracoviskami sa nachádza ústredie v Tatranskej Lomnici a pracoviská Svit a Liptovský Mikuláš.

Riaditeľstvo
riaditeľ Ing. Peter Olexa +421 52 478 0350 e-mail
námestník riaditeľa Ing. Slavomír Celer, PhD. +421 903 298 270 e-mail
námestník riaditeľa Ing. Peter Spitzkopf +421 905 810 525 e-mail
Sekretariát
vedúca sekretariátu Cecília Nemcová +421 911 864 579 e-mail
Mgr. Ivana Letoštiaková +421 903 230 728 e-mail
Oddelenie hlavného kontrolóra a BOZP
hlavný kontrolór Ing. Peter Gaži +421 903 414 053 e-mail
Ing. Alexandra Hrebeňárová +421 910 405 441 e-mail
Odbor starostlivosti o lesné ekosystémy a genofond drevín
vedúci odboru Ing. Miroslav Jurčo +421 903 987 535 e-mail
zástupca vedúceho odboru Ing. Radoslav Žlkovan +421 903 987 560 e-mail
Odbor ochrany prírody a krajiny
poverený vedením odboru Ing. Slavomír Celer, PhD. +421 903 298 270 e-mail
anorganik Mgr. Ladislava Pramuková +421 911 011 428 e-mail
anorganik Mgr. Lenka Račková +421 903 298 253 e-mail
krajinár Ing. Domnika Kuklová +421 903 298 256 e-mail
krajinár Ing. Radana Bujnovská +421 903 298 424 e-mail
krajinár Ing. Anton Čaja, PhD. +421 903 570 172 e-mail
poľnohospodár Ing. Dana Benediktyová +421 903 298 259 e-mail
dendrológ Ing. Mário Humený +421 903 298 262 e-mail
zoológ Mgr. Erika Feriancová +421 903 298 251 e-mail
botanik Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. +421 903 298 422 e-mail
pracovník pre zonáciu, lesník Ing. Martin Pemčák +421 903 298 264 e-mail
zoológ Mgr. Lukáš Lončík +421 903 298 423 e-mail
Odbor vedy a výskumu
vedúci odboru Ing. Maroš Peiger +421 903 987 528 e-mail
Výskumná stanica Ing. Gabriela Chovancová, PhD. +421 903 987 501 e-mail
Múzeum TANAP-u pokladník +421 52 47 80 365 e-mail
Expozícia Tatranskej prírody Jana Černická +421 903 987 529 e-mail
Odbor vonkajších vzťahov
poverený vedením odboru Ing. Peter Spitzkopf +421 905 810 525 e-mail
Oddelenie environ. výchovy Ing. Igor Stavný +421 903 987 597 e-mail
Stredisko starostlivosti o turist. infratruktúru Štefan Zavacký +421 903 987 569 e-mail
Stredisko starostlivosti o genofond rýb Peter Kriššák +421 904 544 974 e-mail
Oddelenie prác celospoločenského významu Ing. Jozef Hybler +421 903 987 420 e-mail
Oddelenie prác celospoločenského významu Ing. Ľubomír Plučinský +421 903 298 263 e-mail
Oddelenie strážnej služby
vedúci strážnej služby Róbert Javorský +421 903 298 223 e-mail
strážca Miroslav Brezovský +421 903 298 254 e-mail
strážca Ján Hoľma +421 903 298 260 e-mail
strážca Slavomír Juraško +421 903 298 271 e-mail
strážca Mgr. Tomáš Karas +421 903 298 265 e-mail
strážca Mgr. Ivan Karkošiak +421 903 298 258 e-mail
strážca Juraj Ksiažek +421 911 390 232 e-mail
strážca Jana Madajová +421 903 29 8252 e-mail
strážca Ing. Marek Mlynský +421 903 298 267 e-mail
strážca Jozef Pilát +421 903 570 173 e-mail
strážca Ján Rajniak +421 903 298 269 e-mail
strážca Pavol Tajboš +421 903 298 266 e-mail
strážca Roman Trizna +421 903 298 261 e-mail
strážca Peter Vravník +421 903 298 257 e-mail
strážca Peter Vrlík +421 903 298 268 e-mail
strážca Peter Zimmermann +421 911 390 260 e-mail
Odbor personálno-ekonomický
vedúci odboru Ing. Jozef Kuchta +421 903 987 546 e-mail
Oddelenie ekonomiky, vedúca oddelenia, zást. v. o. Ing. Mária Prusáková +421 917 796 671 e-mail
Oddelenie obchodu a služieb, vedúci oddelenia Ing. Peter Nadžady +421 903 249 004 e-mail
Odbor investícií, správy majetku a koordinácie projektov
vedúci odboru Ing. Iveta Bátoryová +421 918 590 398 e-mail
zástupca vedúceho odboru Ing. Ľubomír Šavel +421 903 987 504 e-mail
Odbor pozemkovej držby a reprivatizácie
poverený vedením odboru JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, LL.M. +421 52 478 0373 e-mail
Ing. Eva Tobisová +421 903 987 607 e-mail
Ing. Ivan Oravec +421 903 987 577 e-mail
Ing. Marek Báthory +421 903 987 513 e-mail
Ing. Monika Jurčová +421 903 987 579 e-mail
Odbor osobitného určenia
vedúci odboru, oddelenie právne JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, LL.M. +421 903 987 511 e-mail
zástupca vedúceho odboru, oddelenie informačných technológií Ing. Daniel Gašpar +421 903 987 509 e-mail
oddelenie komunikačné a časopisu TATRY Mgr. Martina Petránová +421 903 987 594 e-mail
Ochranné obvody
Ochranný obvod Podbanské Ing. Marián Jurík +421 903 987 536 e-mail
Ochranný obvod Vyšné Hágy Ing. Igor Cpin +421 903 230 651 e-mail
Ochranný obvod Smokovce Ing. Peter Patera +421 903 248 092 e-mail
Ochranný obvod Tatranské Matliare Ing. Pavol Spitzkopf +421 903 987 417 e-mail
Ochranný obvod Tatranská Javorina Ing. Ján Slivinský +421 903 987 591 e-mail
Ochranný obvod Habovka Ing. Ján Šuvada +421 903 987 404 e-mail
Ochranný obvod Zverovka Ing. Juraj Majerčák +421 903 987 584 e-mail
Informačné centrá + ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka Šindľovec – sezónne Daniela Michalcová +421 903 987 418 e-mail
informačné centrum Štrbské Pleso – celoročné Darina Šoltisíková +421 915 801 823 e-mail
informačné centrum (Múzeum TANAP-u) Tatranská Lomnica – celoročné Eva Lapšanská +421 915 801 126 e-mail
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan Závacký +421 903 987 569 e-mail
verejné obstarávanie Veronika Vodhanelová e-mail
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin Stodola +421 903 987 598 e-mail
Posledná aktualizácia: 19.2.2024