Kontakty na jednotlivých pracovníkov rôznych organizačných zložiek Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Medzi pracoviskami sa nachádza ústredie v Tatranskej Lomnici a pracoviská Svit a Liptovský Mikuláš.

Úsek riaditeľa
riaditeľ Ing. Pavol MAJKO +421 903 298 250 e-mail
námestník Ing. Slavomír CELER, PhD. +421 903 298 270 e-mail
sekretariát riaditeľa Cecília NEMCOVÁ +421 911 864 579 e-mail
tech. adm. pracovník Zuzana PORADOVÁ +421 903 298 271 e-mail
útvar hlavného kontrolóra Ing. Peter NADŽADY +421 903 249 004 e-mail
útvar právny JUDr. Mgr. Peter DZURILLA, Dr.h.c., LL.M. +421 903 987 511 e-mail
útvar bezpečnostnotechnických služieb Ing. Alexandra HREBEŇÁROVÁ +421 910 405 441 e-mail
Úsek verejno-prospešných činností
odbor prác celospoločenského významu Ing. Peter SPITZKOPF +421 905 810 525 e-mail
odbor pozemkovej držby a reprivatizácie Ing. Ivan ORAVEC +421 903 987 577 e-mail
Úsek obchodno-ekonomický a personálny
odbor usmerňovania ekonomiky, účtovníctva a personálnych činností Ing. Jozef KUCHTA +421 903 987 546 e-mail
odbor obchodu Ing. Andrej SISKA +421 903 908 183 e-mail
odbor informačných technológií Ing. Daniel GAŠPAR +421 903 987 509 e-mail
Úsek účelového lesného hospodárstva
odbor starostlivosti o lesy Ing. Miroslav JURČO +421 903 987 535 e-mail
odbor starostlivosti o stavby, hnuteľný majetok a vnútornej správy Ing. Jana JAVORSKÁ +421 903 772 041 e-mail
Územné vykonávacie jednotky / ochranné obvody
Habovka Ing. Ján ŠUVADA +421 903 987 404 e-mail
Zverovka Ing. Juraj MAJERČÁK +421 903 987 584 e-mail
Podbanské Ing. Marián JURÍK +421 903 987 536 e-mail
Vyšné Hágy Ing. Igor CPIN +421 903 230 651 e-mail
Smokovce Ing. Peter PATERA +421 903 248 092 e-mail
Tatranské Matliare Ing. Pavol SPITZKOPF +421 903 987 417 e-mail
Tatranská Javorina Ing. Ján SLIVINSKÝ +421 903 987 591 e-mail
Územné vykonávacie jednotky / strediská
SGR (stredisko genofondu rýb) Východná Peter KRIŠŠÁK +421 904 544 974 e-mail
STS (stredisko terénnych služieb) Dolný Smokovec Štefan ZAVACKÝ +421 903 987 569 e-mail
ETP (Expozícia Tatranskej prírody) = Botanická záhrada Tatranská Lomnica Jana ČERNICKÁ +421 903 987 529 e-mail
SGDaOČ (stredisko genofondu drevín a obslužných činností) Tatranská Lomnica Ing. Martin BULKO +421 905 561 613 e-mail
Informačné centrá + ďalšie dôležité kontakty
informačné centrum Zverovka “Šindľovec” – sezónne Daniela MICHALCOVÁ +421 903 987 418 e-mail
informačné centrum Štrbské Pleso – celoročné Darina ŠOLTISÍKOVÁ +421 915 801 823 e-mail
informačné centrum ( Múzeum TANAPu ) Tatranská Lomnica – celoročné Eva LAPŠANSKÁ +421 915 801 126 e-mail
knižnica pri ŠL TANAPu Zuzana SPITZKOPFOVÁ +421 903 987 508 e-mail
redakcia Časopisu TATRY Mgr. Martina PETRÁNOVÁ +421 903 987 594 e-mail
lesná pedagogika Ing. Igor STAVNÝ +421 903 987 597 e-mail
symbolický cintorín Popradské pleso Štefan ZÁVACKÝ +421 903 987 569 e-mail
verejné obstarávanie Jana PITOŇÁKOVÁ +421 903 987 420 e-mail
predaj povoleniek na rybolov Ing. Jozef HYBLER +421 903 987 528 e-mail
táborisko pod Vysokou / Bielovodská dolina Martin STODOLA +421 903 987 598 e-mail
Odbor chránených častí prírody
dendrológ Ing. Mário HUMENÝ +421 903 298 262 e-mail
zoológ Mgr. Erika FERIANCOVÁ +421 903 298 251 e-mail
botanik RNDr. Ing. Blažena SEDLÁKOVÁ +421 903 298 255 e-mail
botanik Ing. Katarína ŽLKOVANOVÁ, PhD. +421 903 298 422 e-mail
envirovýchova Ing. Barbora BIELOVÁ +421 903 570 172 e-mail
pracovník pre zonáciu, lesník Ing. Martin PEMČÁK +421 903 298 264 e-mail
lesník Ing. Michal HÚSKA +421 910 158 751 e-mail
lesník Ing. Michaela HANČÍNSKÁ +421 903 570 166 e-mail
zoológ Mgr. Lukáš LONČÍK +421 903 298 423 e-mail
Odbor ochrany krajiny
anorganik Ing. Domnika KUKLOVÁ +421 903 298 256 e-mail
vodohospodár Ing. Peter ŠTOFKO, PhD. +421 903 298 424 e-mail
krajinár Ing. Petra TAJBOŠOVÁ +421 911 011 428 e-mail
poľnohospodár Ing. Dana BENEDIKTYOVÁ +421 44 552 48 51 e-mail
krajinár Mgr. Katarína FRIČOVÁ +421 903 298 259 e-mail
anorganik Mgr. Lenka RAČKOVÁ +421 903 298 253 e-mail
Odbor strážnej služby
vedúci-strážca Ing. Juraj MIKUŠ +421 903 298 265 e-mail
strážca Peter VRAVNÍK +421 903 298 257 e-mail
strážca Juraj KSIAŽEK +421 911 390 232 e-mail
strážca Miroslav BREZOVSKÝ +421 903 298 254 e-mail
strážca Ing. Stanislav MAČOR +421 903 570 173 e-mail
strážca Peter VRLÍK +421 903 298 268 e-mail
strážca Peter ZIMMERMANN +421 911 390 260 e-mail
strážca Ján VRANSKÝ +421 903 298 269 e-mail
strážca Roman TRIZNA +421 903 298 261 e-mail
strážca Ján HOĽMA +421 903 298 260 e-mail
strážca Ing. Mikuláš TAJBOŠ +421 903 298 421 e-mail
strážca Ing. Marek MLYNSKÝ +421 903 298 267 e-mail
strážca Jana MADAJOVÁ +421 903 298 252 e-mail
strážca Ing. Ľubomír PLUČINSKÝ +421 903 298 263 e-mail