Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov:

 

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodnom celku OC č. 7: ochranný obvod Habovka, ochranný obvod Zverovka

Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Oravice a LHC Habovka a odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 29.2.2024.

 

Prílohy:

Vyhlásenie OVS

Návrh Kúpnej zmly