Expozícia Tatranskej prírody (ETP) je známa širokej verejnosti ako botanická záhrada v Tatranskej Lomnici. Návštevníkom ponúka možnosť spoznať vzácne a ohrozené druhy tatranskej kveteny i dreviny rastúce v Tatrách. Na ploche 3,2 hektára sa poprechádzate medzi alpínami, teda skalkami s rastlinstvom vápencových a silikátových podkladov. Prvoradým poslaním ETP je ochrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry. Expozícia tatranskej prírody je v plnom kvete v máji a júni. V neskoršom období môžu návštevníci vidieť zväčša odkvitnuté rastliny. Napriek tomu môžete pozornosť upriamiť na stavbu ich tiel či podrobnejšie vnímanie prostredia, v ktorom rastú.