Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov:

 

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva v obchodnom celku (OC) č. 09 na ochrannom obvode Habovka a ochrannom obvode Zverovka. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Oravice a Habovka a odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 31.1.2024.

 

 

Prílohy:

Vyhlásenie OVS

Návrh Kúpnej zmly