Skialpinizmus možno na území národného parku vykonávať na miestach vyhradených pre horolezectvo a skialpinizmus, ktoré nájdete TU, ako aj zimnú turistiku za predpokladu, že skialpinista v nich nastupuje do skialpinistického terénu s obtiažnosťou S4 a viac Traynardovej stupnice. Pohyb skialpinistov v tomto území špecifikuje §7 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Podľa neho skialpinizmus možno na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:

a) skialpinisti môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistického chodníka a náučného chodníka, a to len za účelom nástupu na skialpinistickú túru, pričom pre prístup k vysokohorskému terénu vhodnému na skialpinizmus použijú najkratšiu trasu od najbližšieho turistického chodníka alebo náučného chodníka a trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody,

b) skialpinizmus môžu vykonávať len skialpinisti, ktorí sa vopred zaregistrujú online TU, majú skialpinistickú výzbroj a výstroj a znalosti skialpinistického terénu a naplánovanej túry,

c) skialpinisti sú povinní preukázať sa platným preukazom totožnosti a platným preukazom svojho národného horolezeckého zväzu,

d) skialpinizmus možno na vyhradených miestach vykonávať len v období od 15. decembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka a za účelom nástupu do skialpinistického terénu (obtiažnosť S4 a viac Traynardovej stupnice), pohybu v ňom a zostupu z neho v čase od 5:00 do 19:00 hod.,

e) na miesta vyhradené pre skialpinizmus nemôže vstupovať skialpinista v sprievode zvieraťa.

 

Kompletné znenie Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nájdete TU