Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov:

 

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) určená na ťažbu dreva na ochranných obvodoch Podbanské, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranské Matliare, Tatranská Javorina, Habovka, Zverovka. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Vysoké Tatry, LHC Oravice, LHC Habovka, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty do 31. 12. 2023.

 

Prílohy:

Vyhlásenie OVS

Návrh Kúpnej zmly

Záznam z otvárania obálok OVS