Horolezectvo definuje Návštevný poriadok TANAP-u ako športovú činnosť s použitím horolezeckej výzbroje a výstroja, ktorá sa vykonáva v horolezeckom teréne a zahŕňa skalné, mixové i ľadové lezenie. Dokument zároveň špecifikuje horolezectvo vyššej a horolezectvo nižšej obtiažnosti, ktoré zastrešuje aj vysokohorskú turistiku. Zatiaľ čo horolezectvo vyššej obtiažnosti je vykonávané od 3. stupňa (vrátane) stupnice obtiažnosti UIAA, horolezectvo nižšej obtiažnosti spadá do 1. až 2.+ stupňa (vrátane) stupnice obtiažnosti UIAA.

Horolezectvo možno vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít, ktorých zoznam je uvedený TU. Miesta vyhradené pre túto aktivitu sú vyznačené na mape, ktorú nájdete TU. Podmienky pre túto športovú činnosť upravuje §6 Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Podľa neho možno horolezectvo na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:

a) v období od 1. júna do 31. októbra a od 15. decembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka okrem lokalít uvedených v písmenách b) a c),

b) v období od 1. júna do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka na týchto lokalitách:

  1. východiskové miesto Štrbské pleso: Stena pod Skokom, Veža pod Skokom, Soliskový hrebeň, Predné Solisko, Štrbské Solisko,
  2. východiskové miesto Popradské pleso: Ostrva, Ihla v Patrii, Volia veža, Žabí kôň, Ošarpance,
  3. východiskové miesto Sliezsky dom: Gerlachovský štít (len cez Gerlachovský hrebeň obojsmerne), Granátová stena,
  4. východiskové miesto Zbojnícka chata: Malý Kostol, Veľký Kostol, Strelecká veža, Malý Ostrý štít, Ostrý štít, Široká veža, južná stena Javorového štítu,
  5. východiskové miesta Zamkovského chata a Téryho chata: Veľká Lomnická veža – PP variant, Malá Žltá stena, Žltá stena, Malý Ľadový štít, Ľadový štít, Baranie rohy, Mačacia veža, Západná Lomnica,
  6. východiskové miesto Skalnaté pleso: Huncovský štít (prechod po hrebeni od Huncovskej vyhliadky), Kežmarský štít – južná stena,
  7. východiskové miesto Chata pri Zelenom plese: Malý Kežmarský štít, Čierny štít, Belasá veža, južné steny Kopiniakov, Jastrabia veža, Žeruchove veže, Kozí štít, Kozia kôpka,

c) v období od 1. novembra do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na lokalite Tisovka v Bielovodskej doline; východiskom miestom pre nástup je modro značený turistický chodník č. 2907,

d) horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických chodníkov a náučných chodníkov, a to len za účelom nástupu na horolezeckú túru, pričom pre prístup k lezeckému terénu použijú existujúce zvykové výstupové a zostupové trasy od najbližšieho turistického chodníka alebo náučného chodníka a trasy čo najšetrnejšie z hľadiska ochrany prírody,

e) horolezectvo vyššej obtiažnosti môžu vykonávať len horolezci, ktorí sa vopred zaregistrujú online podľa pokynov uvedených TU, majú horolezeckú výzbroj a výstroj a znalosti horolezeckého terénu a naplánovanej túry,

f) horolezectvo nižšej obtiažnosti môžu vykonávať len horolezci, ktorí sa vopred zaregistrujú online podľa pokynov uvedených TU, majú horolezeckú výzbroj a výstroj, znalosti horolezeckého terénu a naplánovanej túry, ako aj platné potvrdenie o absolvovaní základného výcviku od oprávnenej osoby,

g) horolezci sú povinní preukázať sa platným preukazom totožnosti a platným preukazom svojho národného horolezeckého zväzu a v prípade vykonávania horolezectva nižšej obtiažnosti aj platným potvrdením o absolvovaní základného výcviku od oprávnenej osoby,

h) v období od 1. júna do 31. októbra kalendárneho roka možno horolezectvo vykonávať len v dennej dobe vrátane nástupu do horolezeckého terénu a zostupu z neho,

i) v období od 1. novembra do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka možno horolezectvo vykonávať len v čase od 5:00 do 19:00 hod. vrátane nástupu do horolezeckého terénu a zostupu z neho,

j) na miesta vyhradené pre horolezectvo nemôže horolezec vstupovať v sprievode zvieraťa.

 

Kompletné znenie Vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nájdete TU