Kontakt pre médiá

Kontakt pre médiá:

JUDr. Peter DZURILLA, LL.M. - vedúci odboru osobitného určenia & koordinácia mediálnych aktivít
tel.: +421 903 987 511
e-mail: peter.dzurilla@tanap.sk


Mgr. Martina PETRÁNOVÁ - Časopis TATRY
tel.: +421 903 987 594
e-mail: martina.petranova@tanap.sk

Mgr. Jana TOMALOVÁ, DiS. art. - Časopis TATRY a sociálne siete
tel.: +421 945 448 602
e-mail: jana.tomalova@tanap.sk