Hľadá sa lesník aj účtovník

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici hľadá posily do svojho tímu. Tentokrát sú v ponuke hneď dve pracovné pozície: odborný referent - lesník a účtovník s nástupom ihneď. 

Obe ponuky sú zverejnené aj na webovom portáli Internetový sprievodca trhom práce, kde záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie. Náplňou práce odborného referenta - lesníka bude príprava odborných stanovísk pre orgány štátnej správy týkajúcich sa zásahov do prírodného prostredia v územnej pôsobnosti organizácie, taktiež by mal spolupracovať na grafickej a písomnej evidencii vlastníckych i užívateľských vzťahov či podieľať sa na napĺňaní databázy GIS, evidencie chránených a ohrozených druhov, spoločenstiev biotopov, rôznych objektov, ako aj javov v krajine. Podmienky, ktoré musí uchádzač o tento post splniť, konkretizuje Správa TANAP-u na https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2041466/odborny-referent-lesnik.

Záujemca o miesto účtovníka by mal byť tímovým hráčom, ktorý sa dokáže šikovne orientovať v spleti čísel, je mu vlastná spoľahlivosť i praktické myslenie. V náplni práce bude mať predovšetkým vedenie pokladne vrátane databázy pohľadávok a všetko, čo súvisí s pohybmi na bankových účtoch. Na túto pozíciu postačí aj stredoškolské vzdelanie, avšak vítané sú skúsenosti s ekonomickým systémom CES. Pre viac informácií stačí kliknúť na https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2041446/uctovnik.