Moraváci si pozreli Belianske Tatry

Pracovníci Správy TANAP-u si budú navzájom vymieňať skúsenosti v oblasti ochrany prírody so zamestnancami Chránenej krajinnej oblasti Pálava.

Z Moravy sa do Tatranského národného parku vybrali pod vedením riaditeľa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Pálava Jiřího Kmeťa odborní pracovníci v zložení botanik, ekológ, vodohospodár a geograf. Najprv navštívili riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka a jeho námestníka Petra Spitzkopfa priamo v Tatranskej Lomnici, kde zástupcovia oboch organizácií oficiálne nadviazali spoluprácu v starostlivosti o chránené územia. Delegáciu z CHKO Pálava ďalej čakala dvojdňová terénna exkurzia v Belianskych Tatrách. Vysokohorským prostredím s rozmanitou faunou a najmä flórou previedol českých kolegov vedúci strážnej služby Správy TANAP-u Róbert Javorský. Na oplátku dostali „tanapáci“ pozvánku do CHKO Pálava, aby sa mohli zoznámiť s prácou a charakteristickým územím južnej Moravy, ktoré patrí k najdlhšie osídleným miestam v Česku a zároveň ponúka domov mnohým vzácnym rastlinám a živočíchom.

Správa TANAP-u spolupracuje i v trojlístku sesterských národných parkov, jeho súčasťou je okrem najstaršieho slovenského národného parku i poľský Tatrzański Park Narodowy a americký národný park Rocky Mountain (Rocky Mountain National Park). Okrem starostlivosti o vzácne ekosystémy či zachovávania biodiverzity majú tieto parky i ďalšiu spoločnú tému – dopady vysokej návštevnosti na prírodné prostredie. Spoluprácu začali ešte v roku 2007, dohodu potvrdzovali štatutári v päťročných intervaloch už trikrát.