Český ramsarský výbor na exkurzii v TANAP-e

Český ramsarský výbor na exkurzii v TANAP-e

V rámci týždňovej exkurzie po Slovensku navštívil včera Český ramsarský výbor Tatranský národný park.

Správa Tatranského národného parku pripravila členom výboru program tak, aby počas jedného dňa mali možnosť spoznať rôzne typy biotopov závislých na vodnom režime. „Najprv sme navštívili horskú divokú rieku Belá s jej ramenami, meandrami a štrkovými lavicami, ktorá v závislosti od množstva vody mení svoj vzhľad a aj vzhľad svojho okolia. Následne sme sa presunuli na Štrbské Pleso a pozreli si Slepé pleso i okolité rašeliniská. Vysvetlili sme im proces zazemňovania plies a dotkli sme sa aj rozvojových aktivít v oblasti Štrbského Plesa či zonácie TANAP-u,“ konkretizovala Katarína Žlkovanová, botanička Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Do programu sa dostala aj Národná prírodná rezervácia Pramenisko s ukážkami lesných biotopov, ktoré sa vyvinuli na fluviglaciálnych naplaveninách v podhorí Tatier. Exkurziu ukončili na najväčšom zachovanom slatinnom rašelinisku na Slovensku – Belianskych lúkach a Vysokej bazičke.

„Slnečné počasie podporilo príjemnú atmosféru celej exkurzie a vzájomná výmena poznatkov a skúseností obohatila obe strany,“ doplnila botanička s tým, že stretnutie Českého ramsarského výboru a zástupcov Správy Tatranského národného parku pomôže pri ďalších aktivitách v oblasti zachovania cenných, podmáčaných plôch.