Evakuačná trasa z Lomnického štítu je upravená

V dňoch 3. a 4. júla 2024 vykonala Horská záchranná služba v spolupráci so Správou TANAP-u úpravu evakuačnej trasy z Lomnického štítu. V rámci stavebných a technických prác boli odstránené pôvodné reťaze v úseku medzi Mojžišovým prameňom a vrcholom štítu. Reťaze nepredstavovali bezpečný istiaci prvok v tomto type terénu. Navádzali na výstup najmä osoby, ktoré neboli spôsobilé na pohyb v horolezeckom teréne, nevedeli sa v ňom orientovať a spoľahli sa výlučne na pomoc reťazí. Po úprave je úsek zabezpečený lezeckými istiacimi prvkami. Zároveň týmto apelujeme na osoby vstupujúce do horolezeckého terénu na území TANAP-u, že podľa platného návštevného poriadku sú povinné mať absolvovaný lezecký kurz a preukázať sa dokladom o jeho absolvovaní v prípade kontroly. Toto pravidlo vylučuje z horolezeckého terénu osoby, ktoré nevedia používať istiacu techniku a pomôcky a svojím konaním ohrozujú seba a ostatných. Spomínaný úsek na Lomnický štít je terén s lezeckou obtiažnosťou stupeň II. Všetky podrobné informácie o pravidlách pre horolezectvo sú uvedené na stránke www.tanap.sk. Správajme sa v horách zodpovedne a ohľaduplne, dbajme na vlastnú bezpečnosť, ale i na bezpečnosť ostatných.