Letná turistická sezóna začne už 1. júna

Letná turistická sezóna je už doslova za dverami. Pomyselná brána na turistické chodníky sa otvorí 1. júna 2024, teda už túto sobotu. S letnou sezónou však vstupujú do platnosti aj nové pravidlá. Každý návštevník by ich mal poznať. Turisti aj vyznávači cyklistiky, či geocatchingu sa môžu tešiť na pozitívne novinky, ale zároveň musia počítať aj s novými obmedzeniami. Najpodstatnejšie z nich si prečítate na ďalších riadkoch. 

Minulý rok vstúpil do platnosti nový návštevný poriadok. Ten priniesol niekoľko markantných zmien aj do činností, ktoré sa dajú na území národného parku vykonávať. Výnimkou nie je ani turistika a iné horské športy. Zhrňme teda ešte raz tie najdôležitejšie z nich.

Sezónna uzávera sa skončí skôr a to 31. mája 2024, čo znamená, že od 1. júna 2024 sú otvorené všetky turistické značené chodníky v plnom rozsahu. To je o dva týždne skôr ako v minulosti. Je potrebné však pripomenúť, že úsek chodníka po červenej značke z Hrebienka k Rainerovej útulni ostáva uzavretý. Stále tam trvá riziko vážneho ohrozenia života a zdravia. Namiesto toho je možné použiť obchádzku po zelenej značke. 

V platnosti je obmedzenie pohybu v sprievode zvieraťa, ten je po novom možný len na vyhradených úsekoch chodníkov a na cestách so spevneným povrchom. So psom nie je možné vstupovať do vysokohorského prostredia, ani na väčšinu tatranských chát. Príklady trasy, ktorú je možné absolvovať v sprievode psa sú cesta zo zastávky TEŽ Popradské pleso na Popradské pleso, cesta z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom, či z ústia Žiarskej doliny na Žiarsku chatu. Sprístupnený je aj chodník po modrej značke na Chatu pod Soliskom, ale využiť je možné aj trasy z Podbanského do Tichej, či Kôprovej doliny. Presné znenie tohto obmedzenia a mapy s vyznačenými lokalitami nájdete na: www.tanap.sk/zvierata-v-tanap-e/.

Potešujúca správa pre cyklistov je istotne predĺžená trasa v Bielovodskej doline, kde sa po novom dostanú cyklisti takmer ku táborisku na Poľane pod Vysokou. V Kôprovej doline sa zase odvezú cyklisti až po prístrešok pod Garajovou dolinou. Celkove sa do zoznamu vyhradených miest pre cyklistiku dostalo do návštevného poriadku 22 lokalít od Oravíc po Tatranskú Javorinu. 

V aktuálnom návštevnom poriadku sa myslelo aj na geocaching. Pravidlá pre hľadačov kešiek sú nastavené tak, aby sa mohli pohybovať po značených chodníkoch, náučných, či kúpeľných chodníkoch, ako i po cykloturistických trasách. Samozrejme, povinnosť rešpektovať sezónnu uzáveru a ostatné pravidlá platí i pre nich. 

Aj pre vodákov pribudli vyhradené miesta. Okrem dvoch miest na ikonickej Belej pribudol aj Studený potok na Orave. Splavovanie vodných tokov môžu podľa návštevného poriadku vykonávať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním no vodnú turistiku alebo vodný slalom. 

Možností a zdrojov ako a kde získať potrebné informácie je viacero. Na webových stránkach Tatranského národného parku je zverejnené úplné znenie návštevného poriadku aj s prílohami. Istotne stojí za prečítanie aspoň kapitola týkajúca sa činnosti, ktorá konkrétneho návštevníka zaujíma. O všetkých aktualitách Tatranský národný park informuje aj na sociálnych sieťach. Viac informácií získajú návštevníci aj v informačných kanceláriách národného parku na Štrbskom Plese a v Zuberci.  

Prajeme vám turistickú sezónu plnú pekných zážitkov!