Podnet voči Správe TANAP-u bol neopodstatnený

Vo februári tohto roku podala občianska iniciatíva My sme les podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, v ktorom Správu Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici obvinila z porušenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s ťažbou drevnej hmoty na lesnom celku Podbanské. Týmito neoverenými tvrdeniami a následne aj vyhlásením pre médiá, iniciatíva My sme les zavádzala verejnosť. Ako ukázali výsledky štátneho dozoru, Správa TANAP-u nepochybila. Tvrdenia My sme les boli teda nepravdivé a podnet neopodstatnený. 

Záver vykonaného dozoru je: „V súvislosti s ťažbou drevnej hmoty v období od 1. 1. 2023 v lesnom poraste na lesnom celku Podbanské v k. ú. Východná, ktorých obhospodarovateľom je Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, inšpektorát životného prostredia Žilina nezistil spáchanie skutku, ktorý by mohol byť iným správnym deliktom podľa zákona č. 543/2002 Z. z..“