Podujatie Dni TANAP-u prekonalo očakávania

V dňoch druhého až štvrtého mája sa konalo po prvýkrát podujatie organizované výlučne „tanapákmi“ a venované TANAP-u, ako aj jeho pracovníkom. Prvý deň sa odohrával na Orave, konkrétne v Habovke v priestoroch ochranného obvodu Roháče a v Zuberci, v kultúrnom dome. Rozhodnutie rozložiť program do dvoch lokalít bolo vyústením snahy priblížiť verejnosti celý národný park, ktorý sa rozprestiera od Oravy až po Spiš, na čo sa často zabúda.

Štvrtkové dopoludnie za pekného počasia bolo venované deťom zo základných škôl v Habovke a Zuberci. Škola hrou, alebo škola v prírode, tak by sa dalo nazvať desať stanovíšť, ktoré boli pre žiakov pripravené a na každom z nich mali možnosť spoznávať tajomstvá prírodného sveta. Vyskúšali si napríklad, ako sa rôzne zvieratá pohybujú - a veru, bolo to náročné ako poctivá hodina telocviku, učili sa, aký život ukrýva jeden strom, aké zvuky vydávajú a ako hniezdia sovy, ale aj v akom prostredí žijú rôzne živočíchy a skúsili zostaviť ich potravinové reťazce. Nemenej zaujímavé bolo zistiť, ako sa pracovníci Správy TANAP-u starajú o značkované chodníky a informačné miesta, či spoznávať bylinky ako prírodný liek. Deti nadšene počúvali rozprávanie „tanapákov“ a nasávali nové vedomosti. Veď všetci, ktorí program pripravovali, majú bohaté skúsenosti a zážitky aj z terénu a vedeli tak deťom autenticky sprostredkovať to, čo sa odohráva vo svete fauny a flóry. Rovnakým programom pokračovalo podujatie pre žiakov aj v piatok dopoludnia.

V rámci oravskej časti podujatia mala vo štvrtok podvečer verejnosť možnosť prísť do Kultúrneho domu v Zuberci. Tých, ktorí prišli, privítal starosta obce Zuberec Pavol Šroba a riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa. Viac ako sedemdesiat divákov, detí aj dospelých, sa zišlo v sále, aby si počas dvoch hodín pozreli jedinečné zábery zo života zvierat, vypočuli zaujímavé rozprávania a spoznali bližšie oblasť Roháčov a tamojšieho ochranného obvodu, ale i celého národného parku. Prezentácie na veľkoplošnom plátne obsahovali fotografie, krátke videá, zvuky a dopĺňali ich komentáre pracovníkov Správy TANAP-u.

V sobotu už boli pripravené vychádzky so sprievodcom vo Vysokých Tatrách a vo Východnej. Najviac zaujala téma ako bobor pretvára krajinu v podaní dvojice pracovníkov Správy TANAP-u. V okolí Skalnatého a Chotárneho potoka záujemcovia naživo videli, ako toto zviera mení potok a jeho brehy, stavia hrádze a prispôsobuje krajinu svojim potrebám. Spoznávať činnosť bobra pomohol aj 3D model prostredia, v ktorom bobry existujú a ďalšie edukačné pomôcky na pochopenie fungovania prírody. Ďalšia z vychádzok, kam sa prišli nadšenci prírody pozrieť, sa konala v areáli Strediska starostlivosti o genofond rýb vo Východnej. Okrem toho, že mohli naživo sledovať odchyt a vypúšťanie rýb do tatranských potokov, pracovníci strediska im ukázali, aké druhy rýb chovajú na zarybňovanie, aké žijú v našich vodách a čo si vyžaduje starostlivosť o ne. Vyskúšať si mohli aj lovenie rýb s udicou.

V ponuke bolo celkovo osem vychádzok, ale najviac zaujali štyri z nich. Okrem sveta zvierat a rýb sa na ďalších dvoch záujemcovia v sprievode pracovníčok Správy TANAP-u pozreli na jarnú prírodu, jej kvitnúce kvety a vtáctvo zblízka v lokalite Dolný Smokovec – Burich – horáreň Žakovská. Pri slnečnom počasí spoznávali s výkladom rastlinstvo a prejavy prebúdzajúcej sa prírody. A posledné stretnutie bolo v Expozícii tatranskej prírody. Ešte ani tu kvety a rastliny Tatier nerozkvitli naplno, ale predsa už ukázali niečo zo svojej pestrosti a krásy.

A či sa prvý ročník podujatia vydaril? Najviac poteší organizátora, keď sa dočká pozitívnej spätnej väzby. Nás nesmierne teší, že v prípade Dní Tatranského národného parku to nebolo inak. Slová vďaky a uznania od tých, ktorí prišli na niektorú z akcií podujatia, to vystihujú najlepšie.

„Dovoľujeme si touto cestou poďakovať a vyjadriť uznanie vynikajúcemu nápadu a najmä strážcovi národného parku Jurajovi Ksiažekovi a lesnému pedagógovi Michalovi Jurčovi, ktorí nás sprevádzali, za ich skvelý výklad a sprevádzanie na vysokej profesionálnej úrovni. Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali zamestnancom TANAP-u za ich veľmi významnú prácu, ktorú vykonávajú pre ochranu nášho najstaršieho národného parku pre blaho nielen nás milovníkov a obdivovateľov Tatier, ale aj pre celú spoločnosť a budúce generácie,“ napísali Ľudmila a Rudolf Velich zo Senca, milovníci a obdivovatelia Tatier

„Podujatie splnilo moje očakávania, ba dokonca ich prekonalo. Reakcie na program, aj spolupráca s obecnými úradmi v Habovke a Zuberci a so školami ma milo prekvapili. Kolegovia dali do toho srdce a nadšenie. Pociťujem záväzok do ďalšieho roka pripraviť podujatie minimálne na rovnakej úrovni,“ zhodnotil Dni TANAP-u Igor Stavný, vedúci oddelenia environmentálnej výchovy.

Motiváciu na ďalší ročník teda máme a stojí pred nami výzva na prípravu pútavého programu, aby sme prilákali čo najviac z vás, ktorí majú radi prírodu a zaujímajú sa o jej ochranu. Pretože to, čo chránime, presahuje jeden región i jednu generáciu.