Porušenie pravidiel vyústilo do útoku na strážcu

Počas svojej plánovanej služby jeden zo strážcov prírody Správy Tatranského národného parku monitoroval pridelenú oblasť. V popoludňajších hodinách spozoroval muža v sprievode psa, ktorý sa nachádzal mimo značeného turistického chodníka a to v období trvania sezónnej uzávery. Dopustil sa tak niekoľkých porušení. Jeden z dôvodov na uzáveru je aj ochrana zvierat v jarnom období, kedy sa prebúdzajú zo zimného spánku a privádzajú na svet mláďatá. Práve v inkriminovanej lokalite sa v týchto dňoch vyhrabávajú spod snehu svište, čo spozoroval aj samotný strážca počas svoje služby.

Povinnosť člena stráže je sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a dodržiavanie zákona číslo 543 o ochrane prírody. Muž odmietol strážcovi preukázať svoju totožnosť a následne fyzicky zaútočil na strážcu, v dôsledku čoho došlo u strážcu k zraneniam. Na miesto strážca privolal políciu, ktorá zdokumentovala priebeh činu. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nebudeme poskytovať ďalšie detaily k útoku.

Radi by sme zdôraznili, že vzhľadom na skutočnosť, že nový návštevný poriadok je platný len pol roka a prvýkrát vstupujeme do letnej sezóny podľa jeho pravidiel, snažia sa strážcovia vždy priestupky riešiť dohovorom a uplatňovať edukačnú formu, nie represívnu. Pokiaľ pristúpia k udeleniu pokuty, jedná sa zväčša o minimálne sadzby. Ako príklad môžeme uviesť situáciu z toho istého dňa, kedy strážca upozornil turistov z Francúzska na pohyb so psom v zakázanej oblasti. Uložil im blokovú pokutu v sume desať eur, ktorú zahraniční návštevníci bez protestovania uhradili a prejavili dokonca strážcovi uznanie za jeho prácu pri ochrane prírody. Agresívne konanie voči strážcovi, ktorého sa dopustil konfrontovaný muž však dôrazne odsudzujeme. Strážca nesmie byť terčom útokov verejnosti pri výkone povinností, ktoré vyplývajú z jeho povolania. Správa TANAP-u podnikla potrebné právne kroky a na páchateľa bolo podané trestné oznámenie. Muž sa dopustil útoku na verejného činiteľa a môže mu hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.