Pozitívne výsledky praktickej starostlivosti v Hranovnickej dubine

Na konci minulého roka sme vás informovali, že v rámci praktickej starostlivosti o chránené územia sme odstraňovali krovitú vegetáciu v Národnej prírodnej rezervácii Hranovnická dubina.

Cieľom tejto činnosti bolo zlepšiť podmienky pre výskyt kosatca bezlistého uhorského (Iris aphylla subsp. hungarica).

“To, či naša snaha bola prospešná, sme sa boli presvedčiť začiatkom mája, v čase kvitnutia tohto vzácneho druhu. Už po príchode na lokalitu bolo zrejmé, že druh na našu pomoc dobre zareagoval a na vyčistených miestach boli zaevidované desiatky až stovky nových listov. Okrem nich na lokalite kvitlo niekoľko desiatok jedincov,” konštatuje Katarína Žlkovanová, botanička Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Ťažisko výskytu má tento teplomilný druh v južnejších oblastiach Slovenska. V Hranovnickej dubine sa však na južných svahoch nad riekou Hornád zachovala ojedinelá lokalita teplomilnej vegetácie. Modrofialové kvety kosatca bezlistého je vďaka tomu možné vidieť aj z náučného chodníka v okolí Kvetnice pri Poprade.

Druh je vzácny natoľko, že je zaradený medzi druhy európskeho významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca je stanovená na 500 eur a na ochranu druhu sa vyhlasujú chránené územia.