TANAP: Tvrdenia mimovládky o ťažbe dreva sú úplná dezinformácia

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré uverejnil denník Pravda. Správa TANAP-u vynakladá na riešenie situácie s hlucháňom prostriedky získané priamo na opatrenia na podporu jeho populácie a súčasne okrem takejto priamej podpory, aj činnosti v rámci starostlivosti o les a spracovanie kalamity sa uskutočňujú so zreteľom na podporu populácie Hlucháňa.

Jedna z hlavných úloh Tatranského národného parku je ochrana fauny a flóry a prostredia, v ktorom sa môžu rozmnožovať a prosperovať všetky druhy. Preto nesúhlasíme s uverejnenými tvrdeniami, že ťažbou poškodzujeme prirodzené prostredie hlucháňa a tým ohrozujeme jeho populáciu. Všetky opatrenia smerujú k podpore tohto druhu. Priame, aj nepriame.

Ťažbu dreva realizuje vždy výlučne firma, ktorá sa zúčastní obchodnej verejnej súťaže (ďalej len “ovs”) a na základe splnenia podmienok získa konkrétnu zákazku. Pri ovs dodržiava Správa TANAP-u všetky zákonné postupy. Na ďalšie obchodné vzťahy firiem Správa TANAP-u nemá žiadny vplyv a nemôže do nich vstupovať. V rámci jednotného trhu EÚ sa do ovs môžu zapojiť firmy aj z iných krajín EÚ. Podmienky na obchodné verejné súťaže boli nastavené ešte predchádzajúcim vedením Správy TANAP-u a na základe nich boli uzavreté zmluvy na konkrétne ťažby dreva. Súčasné vedenie Správy TANAP-u len napĺňa dohodnuté zmluvné podmienky. Správa TANAP-u trvá na tom, že svoje aktivity uskutočňuje transparentne a v zmysle platnej legislatívy.