Tatranská múzejná noc už po deviaty raz

Tento ročník bol z pohľadu návštevnosti úspešný. Verejnosť prišla skutočne v hojnom počte a v priestoroch múzea sa stretli najrôznejšie vekové kategórie, domáci „tatranci“, ale i návštevníci z iných častí Slovenska. Pripravený program sa skladal z niekoľkých častí a ponúkol pestrú paletu zaujímavostí o Tatrách, ich faune a flóre, o histórii, ale i o práci výskumníkov.

Podujatie začalo o 16. hodine lektorovaným vstupom v prírodovednej časti expozície múzea v sprievode nášho kolegu Maroša Peigera, vedúceho odboru vedy a výskumu a jeho pútavého rozprávania. Bolo nabité informáciami o prírodnom svete, ktorý je často pred nami ukrytý a nepoznaný. Nasledovalo premietanie a prednáška v kinosále múzea, okrem iného aj nový film o Biosférickej rezervácii Tatry, či najnovší film od režiséra Branislava Molnára o významnej osobnosti histórie Tatier Hohenlohe, knieža Tatier. Po ňom nasledovala beseda so spolutvorcom tohto pútavého dokumentu, naším kolegom Marcelom Tobisom. „Príjemne ma prekvapil záujem ľudí o túto akciu a bol som rád, že niektorí prišli už na otvorenie, ale čakali až do premietania filmu. Prišlo oveľa viac ľudí, ako som čakal,“ zhodnotil premietanie Marcel Tobis. Aktuálnym témam z oblasti klimatickej zmeny sa venoval náš kolega, doc. Ing. Peter Fleischer PhD. v prednáške Skleníkové plyny, klimatická zmena a tatranské lesy.

V priestoroch múzea však návštevníkov čakalo omnoho viac. Veľmi zaujali ukážky včelárstva, kde si zvedavci mohli dokonca naživo pozrieť aktivitu včiel pri stavbe plástov a mohli si otestovať svoju zručnosť pri výrobe drevených rámikov do úľov. Tvorivé dielne poskytli i príležitosť na výrobu napríklad fraktálových pohľadníc. „Priestorovej predstavivosti sa v bežnom živote venujeme málo a nemáme veľa príležitostí si ju precvičiť. Práve výrobou 3D pohľadníc si ju môžeme zdokonaliť,“ uviedol Miroslav Gregor, lektor Múzea TANAP-u. Ďalšie praktické ukážky sa týkali paleontologického výskumu. Ako vznikajú skameneliny a odtlačky v pôde, si mohli s maketami v piesku vyskúšať tí, ktorých táto téma zaujíma. Na svoje si prišli v tvorivej dielni všetky deti, ktoré rady tvoria. Pomocou vypaľovačiek do dreva si vyrábali vlastné obrázky na magnetku. Pri stoloch s touto aktivitou bolo chvíľami naozaj rušno.

Brány múzea ostali otvorené až do 21. hodiny. Aj záver programu patril lektorovanej prehliadke v prírodovednej časti expozície, ktorá mala okrem prezentovania zaujímavostí zo sveta živočíchov a rastlín v návštevníkoch umocniť najmä jedinečnú atmosféru z nočnej návštevy múzea.