V Bielovodskej doline opäť svišťali kosy

Naposledy súťažili lesníci v roku 2019. Na štart 16. ročníka Tatranskej kosby sa postavili viac ako štyri desiatky koscov. Úlohou bolo čo najkvalitnejšie a zároveň čo najrýchlejšie pokosiť 50 metrov dlhý a 4 metre široký pás lúky. Súťažilo sa v dvojiciach a následne desať najlepších koscov postúpilo do súťaže jednotlivcov. Víťazi dvojíc aj jednotlivcov medzinárodnej súťaže sú už známi.  V kategórii dvojíc víťazstvo vybojovalli Andrzej Staszel a Adam Tylka z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego, medzi jednotlivcami sa vďaka svojmu výkonu na najvyšší stupeň postavil náš kolega, Juraj Majerčák z ochranného obvodu Roháče. Rozhodcovia už tradične hodnotili nielen rýchlosť, ale aj kvalitu. „ Dôležitá je nielen šírka pokosu, ale aj kvalita pokosenej trávy, lebo tráva sa ďalej bude hrabať, sušiť a používať ako krmivo pre zver,“ ozrejmil kritériá námestník Správy TANAP-u Ivan Šoltys.  Na druhom mieste spomedzi dvojíc sa umiestnili Marián Bugaj a Luboš Lonský z tímu Lesy SR – OZ Tatry a tretie miesto obsadili opäť Poliaci Andrzej Goldyniak a Grzegorz Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Druhé a tretie miesto jednotlivcov patrili opäť Poliakom, Adamovi Tylkovi a Andrzejovi Staszelovi, ktorí tým potvrdili, že kosenie majú dobre natrénované.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia až 7 národných parkov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny. Kosením horských lúk zabezpečuje Správa TANAP-u predovšetkým biodiverzitu vzácnych lúčnych ekosystémov. Okrem toho takýmto spôsobom obhospodarované lúky slúžia voľne žijúcej zveri ako prirodzené pastviská. Navyše horské lúky dotvárajú krajobraz prírodného prostredia Tatier. „Sú to druhovo pestré lúky. Keby sme sa po nich prešli našli by sme možno aj sedemdesiat až osemdesiat druhov rastlín. Spoločenstvá kosných lúk miznú lebo sa nekosia a neobrábajú, preto patria medzi európske ohrozené biotopy,“ vysvetlila botanička Správy TANAP-u Katarína Žlkovanová. Popri kosení Správa TANAP-u zorganizovala aj súťaž vo varení lesníckeho „Špica gulášu“, v rámci ktorej sa predstavila vyše dvadsiatka súťažných tímov. Porota udelila hodnotenia všetkým družstvám. Podľa získaných bodov dosiahli bronzovú, striebornú alebo zlatú úroveň. Víťazný guláš navaril tím zložený zo zástupcov obce Tatranská Javorina, Mlynčeky a Lendak.