„Zlaté padáky“ preverí aj prokuratúra

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa vo veci medializovanej kolektívnej zmluvy obrátila na prokuratúru. Podala podnet na jej prešetrenie.

Predmetom podania sú už skôr medializované skutočnosti súvisiace s neštandardne vysokým odstupným a tzv. mimoriadnou odmenou za zásluhovosť. Prokuratúra by mala tiež preveriť, za akých okolností došlo k podpisu kontroverznej kolektívnej zmluvy. Vzhľadom na prebiehajúce šetrenie veci, však zatiaľ bližšie informácie poskytovať nebudeme.

Ešte minulý týždeň sa Správa TANAP-u s podnetom obrátila aj na orgány dozoru, adekvátnosť výšky odmien za zásluhovosť, ktoré bývalému vedeniu Štátnych lesov TANAP-u garantovala kolektívna zmluva, by tak mal preveriť aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Pre tento krok sa organizácia rozhodla po tom, ako nechala vykonať právnu a ekonomickú analýzu, podľa ktorej existuje dôvodné podozrenie, že „zlaté padáky“ pre bývalé vedenie Štátnych lesov TANAP-u, ktoré ako príspevková organizácia ministerstva pôdohospodárstva zanikli k 31. marcu 2022 v súvislosti s reformou národných parkov, sú v priamom rozpore nielen s dobrými mravmi, ale predovšetkým s ustanoveniami zákona. Okrem odstupného v rámci zákonníka práce majú totiž podľa stále platnej kolektívnej zmluvy niekdajší zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u nárok i na neštandardnú odmenu za zásluhovosť, ktorá môže dosiahnuť až šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. V praxi to znamená, že poniektorí si môžu prilepšiť aj o trinásť mesačných platov.