Kamzíky zrátajú tohto roku skôr

Nastal čas jarného sčítania kamzíkov. Tentoraz sa bude konať skôr ako v minulých rokoch. „Od poľskej strany sme dostali  návrh sčítavať jedince tento rok o niečo skôr, ako po uplynulé roky. Predbežne je dohodnutý prvý júnový týždeň, záležať bude od počasia. Dôvodom termínu skoršieho sčítania sú vysoké teploty a s tým spojené komplikácie pri pozorovaní kamzíkov ukrytých v tieni skál. Výsledné čísla na jar sú preto značne podhodnotené. Rozdiel oproti jesennému sčítaniu býva spravidla nižší, čo vykazuje vysokú mieru nepresnosti skutočných počtov,“ upresnila dôvody zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová.

Nie je to ojedinelý príklad spolupráce týchto dvoch území pri ochrane biodiverzity. Sčítanie kamzíkov sa uskutočňuje aj v jesennom období a keďže príroda a divo žijúca zver nepozná hranice, musí sa robiť súčasne aj u susedov v Poľsku. Podmienky vhodné na prežitie týchto vzácnych zvierat a na ich rozmnožovanie sa snažia vytvárať na oboch stranách pohoria. Preto i sčítanie kamzičej zveri je potrebné každý rok koordinovať tak, aby jeho výsledky mali pre informácie a ochranu kamzíka zmysel. Čerpajú z nich zoológovia, ale i ďalšie odborné pracoviská Správy TANAP-u. Cieľom je zabezpečiť také prostredie, ktoré nenaruší prírodné procesy v tejto skupine živočíchov a umožní jej ďalšie prosperovanie na chránenom území. Uplynulý rok na slovenskej strane Tatier pri jarnom sčítaní zaznamenali presne 555 kamzíkov, z toho bolo 45 v tom roku mláďat. U našich severných susedov videli 261 jedincov, z nich narátali 18 kamzíčat. Najväčšie čriedy sa už tradične podarilo sčítať v Belianskych Tatrách, práve tie ponúkajú zveri bohatú potravnú ponuku a pokoj, ktorý zabezpečuje uzávera vzácnej lokality.

Počas jarného obdobia vyvádzajú samice mláďatá do terénu a sú veľmi ostražité a zraniteľné zároveň. Preto aj kolegovia, ktorí sa na sčítaní v teréne zúčastnia, musia byť ohľaduplní k prírode a snažiť sa nezasiahnuť do prirodzeného správania kamzíkov. Aj táto aktivita je dôležitá, aby sme zabezpečili pre vzácne endemity dostatočne veľké lokality a prijali opatrenia na ich ochranu.