Perné obdobie v rehabilitačnej stanici vrcholí

Havraní pacient v rehabilitačnej stanici v Liptovskom Mikuláši, ktorému niekto odstrihol krídlové perá, aby neuletel zo zajatia.

Máj a jún, to sú mesiace, počas ktorých sa zo zoológov Správy TANAP-u stávajú záchranári ošetrovatelia, kŕmiči, dojky a náhradní rodičia čerstvého potomstva tatranských živočíchov.

Vtedy totiž najviac mláďat, najmä operencov, prichádza na svet. Telefóny zvonia každý deň. Na druhom konci pohotovostnej linky sa ozývajú nálezcovia, ktorým záleží na osude množstva osamelých mláďat, ale aj hendikepovaných zvierat. „Zvyčajne ide o nálezy vtáčích mláďat mimo hniezd. Títo malí najdúsi bývajú len málokedy poranení, preto naše prvotné pokyny sú:  vrátiť na miesto nálezu, prípadne vyložiť na vyvýšené miesto či strom, kde si ho rodičia vyhľadajú a dokrmujú,“ konkretizuje Erika Feriancová, zoologička Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Ľudia často v dobrej viere prichýlia vtáčie mláďatá, ale nedokážu im poskytnúť správnu starostlivosť najmä vo forme plnohodnotnej výživy. Neuvedomujúc si, že nesamostatné vtáča potrebuje dokrmovať každú polhodinu, prichádzajú na Správu TANAP-u s podvyživenými operencami.

Náročnejšie sú výjazdy k poraneným jedincom – a to počas celého roka. Tieto už spravidla potrebujú veterinárnu pomoc a veľa trpezlivosti pri následnej starostlivosti aj mimo bežnej pracovnej doby. Približne deväťdesiat percent všetkých pacientov, o ktorých sa zoológovia v rehabilitačnej stanici v Liptovskom Mikuláš starajú, predstavujú vtáky.

Žiaľ, nie všetky prípady sú čisto náhodné nálezy. Stáva sa, že ľudia prinášajú mláďatá alebo už dospelé jedince krkavcovitých vtákov a dravcov, ktoré boli evidentne vychované v zajatí a sú silne naviazané na človeka. V praxi to znamená, že po návrate do voľnej prírody majú veľmi malé šance na prežitie. „Posledný takýto prípad bol havran s odstrihnutými krídlovými perami, aby nemohol zo zajatia uletieť,“ spomína Feriancová na zvieracieho pacienta, ktorý v rehabilitačnej stanici nemusel vôbec skončiť, nebyť bezohľadného správania človeka.

Pri náleze zraneného alebo otraseného zvieraťa žijúceho vo voľnej prírode volajte na telefónne číslo pohotovostnej linky  +421 911 485 280. Pracovníci Správy TANAP-u vám poradia, ako ďalej postupovať a ak to bude potrebné, prídu na miesto, aby živočícha vzali do rehabilitačnej stanice, kde sa o neho postarajú a po zotavení mu dajú druhú šancu na život vo voľnej prírode.