„Zlaté padáky“ idú na preverenie

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici podáva k dnešnému dňu podnet orgánom dozoru vo veci „zlatých padákov“ súvisiacich so zlúčením pôvodných organizácií ochrany prírody a lesného hospodárstva.

Súčasné vedenie Správy TANAP-u dalo vykonať právnu aj ekonomickú analýzu celej situácie. Po preštudovaní odborných stanovísk existuje dôvodné podozrenie, že „zlaté padáky“ sú v priamom rozpore nielen s dobrými mravmi, ale predovšetkým s ustanoveniami zákona. Oproti odstupnému v rámci zákonníka práce zabezpečuje „zlatý padák“ niekdajším zamestnancom Štátnych lesov TANAP-u i neštandardnú odmenu za zásluhovosť, ktorá môže dosiahnuť až šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Spolu so zákonným odstupným si tak jedna osoba môže prilepšiť aj o trinásť mesačných platov.

Peniaze, ktoré Správa TANAP-u musí vyplatiť, by vystačili napríklad na základnú ročnú údržbu všetkých chodníkov v Tatranskom národnom parku. „Zlaté padáky“ tak turista môže pocítiť v teréne aj na vlastnej koži.

Právny predchodca súčasnej Správy TANAP-u – Štátne lesy TANAP-u – sa v čase medializácie štedrých odmien ohradzoval, že zamestnanci sa mohli opierať len o deklaratívne vyjadrenia ministra životného prostredia Jána Budaja a ďalších predstaviteľov rezortu. Lesníkov však proklamácie nepresvedčili. Preto mala byť koncipovaná aj kolektívna zmluva, ktorá je však svojím obsahom výhodná len pre úzku skupinu pôvodných zamestnancov. Kolektívna zmluva bola navyše uzavretá v období, keď už bolo zrejmé, že dôjde k zlúčeniu organizácií.