Brigádovali na Popradskom rašelinisku

V druhej polovici októbra nastal čas na praktickú starostlivosť o hodnotné územia priamo v intraviláne mesta Poprad.

 

Rašelinisko je domovom množstva vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Zamestnanci Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici i dobrovoľníci využili pekný deň babieho leta na brigádu a nezaháľali s odstraňovaním výmladkov a prirodzeného zmladenia. Dreviny totiž odčerpávajú z územia veľké množstvo vody, čím ho postupne presušujú. Ak by Správa TANAP-u ponechala plochy bez starostlivosti, lokalita by pozvoľne zarástla a rašeliniskové druhy by postupne vymizli. „Spoločne sme tak prispeli k udržaniu tejto zelenej plochu v objatí mestskej výstavby a aspoň trochou pomohli k zachovaniu a zlepšeniu stavu vzácnych a ohrozených druhov a biotopov na Popradskom rašelinisku,“ uviedla botanička Správy TANAP-u Katarína Žlkovanová.