Už zajtra čaká Tatranský národný park pravidelná jarná kamzičia inventúra, ktorá spresní počty kamzíkov na slovenskej i poľskej strane Tatier. Jej výsledky zároveň ukážu, koľko mláďat pribudlo tento rok.

„Tentokrát sme spočítanie kamzičej zveri naplánovali na skorší termín, aby sa nezopakoval vlaňajšok, keď nadpriemerné teploty vyhnali kamzíky do tienistých zákutí už v priebehu dopoludnia. Ak výsledky majú čo najreálnejšie odzrkadľovať aktuálny stav kamzičej populácie, musí nám priať aj počasie. Ideálne podmienky sú vtedy, keď nie je nízka oblačnosť a ani príliš horúco, pretože sparno vyháňa kamzíky do tienistých zákutí, kde ich je náročné v značne členitom teréne vôbec spozorovať,“ hovorí Ľubomír Plučinský, zoológ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorá spočítanie kamzičej zveri organizuje. 

Práve nadpriemerné teploty sa podpísali aj pod výsledky minuloročnej jarnej inventúry, konkrétne čísla sa zoológovia vtedy rozhodli nezverejniť, keďže nekorešpondovali s reálnym stavom kamzičej populácie. Posledné cifry sú tak z vlaňajšej jesene, kedy v Tatranskom národnom parku narátali 1 095 kamzíkov, z toho 781 jedincov zaregistrovali na slovenskej strane. Rekord si tak zatiaľ aj naďalej drží jeseň 2018, na oboch stranách Tatier vtedy zahliadli celkovo 1 431 kamzíkov. Jar bola najúspešnejšia v rokoch 2016 a 2014, keď bolo napočítaných zhodne po 1 232 jedincov.

Okrem zamestnancov Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa do spočítavania zapoja aj ich kolegovia zo Správy Pieninského národného parku, dobrovoľníci zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Lesy mesta Kežmarok či Lesy Mesta Spišská Belá, na poľskej strane Tatier budú kamzíky rátať pracovníci poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego. V teréne by sa v ten deň mala nachádzať zhruba stovka ľudí, len v slovenskej časti Tatranského národného parku obsadia vyše sedemdesiat sčítacích úsekov, pričom na každom z nich budú kamzíky evidovať jeden až dvaja rátači.

Pravidelné kamzičie inventúry sa v Tatranskom národnom parku robia dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Okrem údajov o počtoch kamzíkov sú pravidelné inventúry pre zoológov taktiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek trusu. Takisto je to príležitosť zmonitorovať vzácne prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov.