Čistili aj vrchovisko pod Hrebienkom

Manažmenty území so vzácnymi biotopmi sa dotkli i lokality neďaleko vyhľadávaného turistického miesta. V roku 2016 totiž tatranskí botanici našli pod Hrebienkom zriedkavo sa vyskytujúcu blatnicu močiarnu.

Vrchovisko pod turistickou križovatkou na tatranskej magistrále je štvrtou lokalitou výskytu blatnice močiarnej (Scheuchzeria palustris) v územnej pôsobnosti Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. „Na Slovensku patrí medzi vzácne a zriedkavé taxóny s výskytom iba na pár lokalitách. Práve z toho dôvodu venujeme pozornosť vrchovisku s jazierkom, ktoré zarastalo náletovými drevinami. Časť územia pod Hrebienkom sme vyčistili od starých zbytkov popadaných stromov a prirodzeného zmladenia. Na budúci rok chceme výruby rozšíriť na celé vrchovisko,“ vysvetlila botanička Správy TANAP-u Blažena Sedláková.

Praktická starostlivosť o hodnotné územia je súčasťou každoročného cyklu činností zamestnancov Správy TANAP-u. Práce na rašeliniskách a vrchoviskách v podhorí Tatier od Štrbského Plesa po Hrebienok majú už botanici za sebou, ďalej ich čakajú biotopy po Tatranské Matliare. Manažmenty vykonávajú mimo vegetačnej sezóny a pri čiastočne zamrznutom pôdnom kryte, vtedy sú pôda a rastlinstvo menej náchylné na poškodenie.