Dnes sa končí sezónna uzávera

Dnes sa v Tatranskom národnom parku končí sezónna uzávera. Po sedem a polmesačnej prestávke tak budú môcť návštevníci od zajtra opäť využívať všetky značené turistické trasy vrátane prechodov cez vysokohorské sedlá a chodníkov, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty. Keďže na nový návštevný poriadok Tatry stále čakajú, tohtoročná letná sezóna bude v réžii aktuálne platných pravidiel.

„Dúfali sme, že nový návštevný poriadok bude platiť už toto leto, avšak z ostatných rokovaní s Okresným úradom Prešov a Slovenským horolezeckým spolkom JAMES ešte vyplynuli viaceré požiadavky na úpravu textovej aj grafickej časti. Akceptovateľné pripomienky do prerokovaného návrhu návštevného poriadku zapracovávame a obsah čiastočne aktualizujeme,“ vysvetľuje Peter Spitzkopf, námestník riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

V praxi to znamená, že návštevníci sa túto letnú sezónu budú riadiť v súčasnosti platnými pravidlami, ktoré stanovujú vyhlášky Okresného úradu Prešov. Zoznam vyhradených miest z roku 2017 v skratke kopíruje základné pravidlá pôvodného návštevného poriadku a Rozhodnutie o sezónnej uzávere prevzalo zaužívaný režim sezónnej uzávery vybraných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku. Podľa neho sa sezónna uzávera vo väčšine lokalít, v ktorých toto obmedzenie platí, končí 14. júna, výnimkou je akurát červeno značený turistický chodník v úseku od ústia Juráňovej doliny do sedla Umrlá v Západných Tatrách, kde návštevníci musia počítať s uzáverou od 1. novembra do 30. apríla. Dôvodom takéhoto opatrenia je ochrana vzácnych druhov flóry a predovšetkým fauny, ktorá je v tomto období zvlášť citlivá na vyrušovanie.

Od polovice júna tak budú mať turisti v Tatranskom národnom parku po sedem a polmesačnej prestávke opäť k dispozícii viac ako šesťsto kilometrov značených turistických trás, na niektorých úsekoch však musia rátať s určitými obmedzeniami. Aktuálne nepriechodná je Jamnícka dolina, kde turistický chodník zavalili popadané stromy. „Dobrovoľníkom z Liptovskej Kokavy sa ho síce podarilo sčasti sprístupniť, avšak vzhľadom na to, že ešte stále nie je priechodný v celej svojej pôvodnej trase, rozhodli sme sa ho nateraz uzavrieť,“ upozorňuje Spitzkopf.

Taktiež návštevníci Doliny Zeleného plesa by mali myslieť na to, že na červeno a žlto značenom turistickom chodníku stále platí obmedzenie súvisiace s výmenou mosta ku Chate pri Zelenom plese. Jeho montáž je naplánovaná na budúci týždeň, hlavné slovo však bude mať počasie.

V uplynulých dňoch sa podarilo spriechodniť turistický chodník v Tichej doline, ktorý ešte koncom zimy zavalili lavíny. Dnes je na rade Kôprová dolina, kde lavína z Krížnej vylámala stromy povyše Kmeťovho vodopádu.

Podobne aj v iných lokalitách pracovníci jednotlivých ochranných obvodov či Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru z turistických trás priebežne odstraňujú vetrom pováľané stromy a opravujú smerovníky, prístrešky, odpočívadlá či mostíky, ktoré sa počas zimy zlomili pod váhou snehu.

Správa Tatranského národného parku, ktorá je správcom turistickej a informačnej siete na území najstaršieho národného parku na Slovensku a okrem toho zabezpečuje aj časť značenia turistických chodníkov v oblasti Spišskej Magury, plánuje investovať i do opráv ďalších premostení, drevených zábran popri turistických chodníkoch, informačných tabúľ, lavičiek, prístreškov či dláždenia turistických trás.

Pracovníci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru takisto zvyknú každoročne kompletne obnoviť aj jednu zo štyroch turistických značiek, tentokrát to bude modrá.

O plánovaných obmedzeniach počas turistickej sezóny bude Správa Tatranského národného parku informovať priebežne na svojej webstránke či prostredníctvom sociálnych sietí, návštevníkov na ne upozorní aj priamo v teréne.