Obnovili most na magistrále

Turistov, ktorí sa vyberú z Podbanského tatranskou magistrálou smerom na západ, bude po necelom kilometri čakať nový most ponad Kamenistý potok. Drevo zo smrekovca darovali urbárnici z Východnej, práce stolárov a furmana zafinancovala Nadácia EPH.

Za tento rok ide v poradí už o štvrté obnovené premostenie v spolupráci s dobrovoľníkmi či darcami, ktorí takto Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici pomáhajú s vylepšením turistickej infraštruktúry na neštátnych pozemkoch v TANAP-e. Starostlivosť o vyše šesťsto kilometrov značených trás je síce pod gesciou ochranárov, v súvislosti so zákonom o správe majetku štátu je však problematické investovať do cudzieho majetku. S dobrovoľníkmi a darcami tieto situácie vedia pracovníci Správy TANAP-u vyriešiť, turistika tak môže byť opäť o čosi príjemnejšia a najmä bezpečnejšia.