Pracovníci envirovýchovy majú za sebou školenie

Pracovníci envirovýchovy majú za sebou školenie

Nové nápady, ako upútať laikov rašeliniskami či vodnými biotopmi, dostali „tanapáci“ na dvojdňovom stretnutí od odborníkov z rôznych inštitúcií.

Záver minulého pracovného týždňa priniesol pätnástim pracovníkom Správy TANAP-u celý balík envirovýchovných informácií, ktoré budú ďalej zužitkovávať na akciách s deťmi i dospelými. Školenie sa začalo vo štvrtok priamo na Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Prím hrali v tento upršaný deň prezentácie školiacich subjektov. O aktivitách pre deti s témou lesa a lesníckych činností porozprávala Veronika Jaloviarová, koordinátorka odborného vzdelávania a lesnej pedagogiky z Národného lesníckeho centra (NLC) Zvolen. Janka Menkyová z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie prednášala na tému mokrade a rašeliniská a ich súvis s envirovýchovou. Lesmír zastupovali Michal Gabriš a Erik Baláž, ktorí rozprávali o lese ako ekosystéme. Ukážkami zážitkových programov pre školy uzavrela deň pracovníčka Chránenej krajinnej oblasti Poľana Anna Gondová, tá sa zamerala na programy o lúčnych biotopoch a opeľovačoch.

Piatok sa už niesol v znamení terénu. Pracovníci Správy TANAP-u sa postavili do úloh účastníkov envirohodiny a vnorili sa do programu o lese v štyroch ročných obdobiach, horských lúkach, mokradiach, rašeliniskách a vodného biotopu rieky Belá.

Všetky tipy poslúžia ako inšpirácia pre envirovýchovné programy v ponukovom liste Správy TANAP-u.