Pracovníkov zo Strediska genofondu rýb Východná čaká zarybňovanie

Pracovníkov zo Strediska genofondu rýb Východná čaká zarybňovanie

V tatranských tokoch nájdu počas júna domov mladé pstruhy potočné z východnianskych rybníkov.

Ľadová voda z roztopeného snehu je už v horských bystrinách pomaly minulosťou, hmyz sa začína liahnuť a rojiť. Ryby preto vplávajú do potokov, v ktorých nájdu dostatok potravy a voda bude mať vhodnú teplotu, takže rybky neutrpia teplotný šok.

Pstruhy z Východnej vyrástli vo vode z Bieleho Váhu prameniaceho pod Kriváňom, do vienka tak dostali aj kúsok pôvodného prostredia. Preto veríme, že sa v tatranských bystrinách budú cítiť naozaj ako doma.

Správa TANAP-u zarybňuje vodné toky na území, ktoré má v starostlivosti, snaží tak udržiavať populácie pôvodných druhov rýb žijúcich v spravovaných oblastiach.