Prebytočný majetok na predaj

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici ponúka v zmysle Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a vnútornej smernice prebytočný hnuteľný majetok na odpredaj. V prípade, že uvažujete o rozšírení svojho vozového parku za zníženú cenu, kliknite na https://www.ropk.sk/hnutelny-majetok/ponuka/prebytocne-vozidla-s-prislusenstvom-ii-kolo-znizenie-ceny-o-10