Previnilcom sa snažia najprv dohovoriť

Strážcovia na celom svete dnes oslavujú svoj medzinárodný deň. World Ranger Day vzdáva hold ich obetavej a náročnej práci. Zároveň je spomienkou na tých, ktorí zahynuli alebo sa zranili pri výkone služby.

Svoj sviatok si „rangeri“ každoročne pripomínajú v deň založenia Medzinárodnej federácie strážcov (IRF), organizácie, ktorá podporuje prácu strážcov ako kľúčových ochrancov vzácnych území.

V Tatranskom národnom parku aktuálne pôsobí šestnásť profesionálnych strážcov, ktorí spolu s dobrovoľníkmi dohliadajú na dodržiavanie zákona o ochrane prírody i ďalších pravidiel. „Hoci náplň práce strážcov v jednotlivých národných parkov nie je úplne totožná, náš spoločný cieľ je rovnaký. Dá sa povedať, že sme takými advokátmi prírody, ktorá sa nedokáže sama brániť, preto by sme boli radi, keby nás návštevníci vnímali nie ako represívnu zložku, ale ako niekoho, kto im rozšíri obzory a pomôže zorientovať sa v danom území. Aj vo svete je strážca vnímaný ako človek, ktorý vám ochotne poradí, vysvetlí. Práve vzdelávanie by malo byť nástrojom na elimináciu porušovania platných predpisov na úseku ochrany prírody,“ hovorí Róbert Javorský, vedúci oddelenia strážnej služby Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Náplň práce strážcov je rôznorodá, každé chránené územie má totiž svoje špecifiká. Najväčšie vrásky „tanapákom“ momentálne robí pohyb mimo značených turistických chodníkov, bivakovanie a nelegálny zber lesných plodov. Previnilcom sa snažia v prvom rade dohovoriť, pokutové bločky vnímajú ako krajné riešenie.

Okrem kontrolnej činnosti strážcovia asistujú napríklad aj pri monitoringu fauny a flóry, zbere dát či starostlivosti o vzácne ekosystémy.