Od vlaňajšieho 15. decembra vstúpil do platnosti nový Návštevný poriadok Tatranského národného parku. Návrhy na aktualizáciu dokumentu môže verejnosť posielať do 31. marca tohto roka.

Nadväzujúc na informáciu Ministerstva životného prostredia SR o tom, že návštevný poriadok môže byť  v prípade potreby upravovaný, ponúka Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v rámci prípravnej fázy jeho aktualizácie verejnosti možnosť poslať svoje návrhy a pripomienky na prípadné zmeny a úpravy znenia návštevného poriadku pre ich ďalšie prerokovanie.

V rámci prerokovania sa Správa TANAP-u bude pripomienkami a návrhmi verejnosti zaoberať a posúdi ich v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny na území Tatranského národného parku. Po zapracovaní relevantných návrhov a pripomienok Správa TANAP-u odošle návrh na zmenu Návštevného poriadku Tatranského národného parku odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov, aby sa začal legislatívny proces s cieľom schválenia jeho aktualizácie.

Svoje návrhy a pripomienky môže verejnosť adresovať mailom na: sekretariat@tanap.sk do 31. marca 2024.

Kompletné znenie aktuálneho Návštevného poriadku Tatranského národného parku nájdete TU.