Rada TANAP-u má za sebou druhé stretnutie

Rada TANAP-u má za sebou druhé stretnutie

Členovia rady diskutovali o viacerých bodoch, ktoré sa týkajú fungovaniu národného parku.

Po úvodnom stretnutí v decembri minulého roku, keď sa poradný orgán Správy TANAP-u zaoberal všeobecným fungovaním, štatútom či rokovacím poriadkom, pokračovali dnes zástupcovia rôznych záujmových skupín riadnym zasadnutím. Tentokrát už otvorili aktuálne otázky, ktoré trápia najstarší slovenský národný park.

Medzi členov Rady TANAP-u pribudol Anton Pacek. Predseda slovenského horolezeckého spolku JAMES sa zúčastnil aj úvodného rokovania, avšak ešte ako prísediaci.

Radu TANAP-u zriadil envirorezort ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre záležitosti Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Jej predsedom je Marián Janiga, riaditeľ Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Tatranskej Javorine.